Het licht, je tablet en de auto, voor alles en steeds meer gebruiken we elektriciteit. Maar wat is elektriciteit eigenlijk? Hoe maken ze dat? Verwonder je over elektriciteit en magnetisme in de natuur en hoe we die natuurkrachten hebben gecombineerd om elektriciteit uit het stopcontact te laten stromen. Leer over de dynamo, het apparaat waarbinnen de magie plaatsvindt en dat het mogelijk maakt om elektriciteit op te wekken. Om dat apparaat te voeren gebruiken we nu nog vaak gas en kolen, fossiele brandstoffen. Dat verandert snel! In het huis van de toekomst maken we gebruik van duurzame energiebronnen: wind, zon en water!

Elektriciteit natuur

Elektriciteit natuur

Een dag zonder elektriciteit. Bijna ondenkbaar! In deze les leren kinderen dat elektriciteit allereerst een natuurkracht is. Door die kracht te combineren met een tweede natuurkracht, magnetisme, kunnen we elektriciteit nu zelf opwekken. Aan de hand van proefjes ervaren kinderen de magie van statische elektriciteit en magnetisme.

Lees meer
Elektriciteit techniek

Elektriciteit techniek

Elektriciteit is een natuurkracht. Maar hoe komt die in het stopcontact? Hoe werkt dat technisch? Kinderen leren dat het geheim schuilt in de dynamo. Ze volgen het proces van hoe elektriciteit in de elektriciteitscentrale in een reuzedynamo wordt opgewekt en hoe die met draden wordt verder geleid naar alle huizen. 

Lees meer
Elektriciteit duurzaam

Elektriciteit duurzaam

Elektriciteit, wat een uitvinding! Helaas wordt elektriciteit nu nog vaak opgewekt met het verbranden van kolen en gas. Niet duurzaam! Het zorgt voor uitstoot van CO-2 en de opwarming van de aarde. Kinderen leren over duurzame alternatieven en gebruiken hun eigen vindingrijkheid om zuiniger te zijn met elektriciteit. 

Lees meer