Doe jij het ook Wonderwel?

Wonder-wat?

Hoe komt water uit mijn kraan en elektriciteit uit het stopcontact? Waar gaan mijn vuilniszak en het riool naartoe? Wat kunnen wij doen om duurzamer te leven? Wonderwel stelt vragen en zoekt antwoorden. Het laat zien dat natuur en techniek hand in hand gaan bij de werking van onze basisvoorzieningen. Dat ze mogelijk zijn door een paar wonderbaarlijke natuurwetten, die al zo oud zijn als de aarde zelf.

Op deze site biedt Wonderwel bijzondere lessen aan voor op de basisschool en leuke tips om thuis verder te ontdekken.

Doe jij het ook Wonderwel?
Wonderwel op school

Wonderwel op school

Wonderwel gaat over de werking van onze basisvoorzieningen: drinkwater, riool, elektriciteit, voedsel, afval, aardgas en internet. We gebruiken ze dagelijks en ze lijken vanzelfsprekend. Maar achter al die gewone dingen zitten bijzondere verhalen over wonderbaarlijke natuurkrachten en slimme techniek. Per voorziening behandelen we die in drie lessen.

In de eerste les maken kinderen kennis met de natuurkrachten achter elke voorziening. Natuur is de bron! In de tweede les staan de techniek en de technici centraal: techniek maakt het mogelijk! In de derde les worden kinderen uitgenodigd om mee te denken over duurzaamheid: hoe kregen we de voorzieningen vroeger voor elkaar, hoe doen we dat nu en hoe gaan we dat in de toekomst steeds duurzamer doen? Kinderen treden in de voetsporen van uitvinders. Vindingrijkheid is de sleutel! Zo maakt Wonderwel burgerschap concreet.

Wonderwel thuis

Wonderwel thuis

Thuis is de plek waar kinderen opgroeien. De hele dag door gebruiken ze er de kraan, de wc en het stopcontact. Dat die het doen lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Hoe al deze voorzieningen werken is heel bijzonder. Ze zijn allen een pracht samenspel van bijzondere natuurkrachten en slimme techniek. Onder het kopje 'ouders' staan op deze website leuke activiteiten om dit samenspel met de kinderen te ontdekken. 

Met Wonderwel worden kinderen spelenderwijs ingewijd in de uitdaging van duurzaamheid. Heel belangrijk, want voor een duurzame toekomst hebben we veel vindingrijke en handige mensen nodig. Wie weet, worden kinderen door Wonderwel gegrepen en kiezen ze later voor een toekomst in de techniek. Ze zijn van harte welkom!

Alwetoloog Heb je een vraag of een leuk idee? Stuur een mail naar info@wonderwel.nu