Doe jij het ook Wonderwel?

Wonder-wat?

Hoe komt water uit mijn kraan en elektriciteit uit het stopcontact? Waar gaat mijn vuilniszak naartoe? Hoe werkt het riool? Wat kunnen wij doen om duurzamer te leven? Wonderwel stelt vragen en zoekt antwoorden. Het laat zien dat natuur en techniek hand in hand gaan bij de werking van onze basisvoorzieningen. Dat ze mogelijk zijn door een paar wonderbaarlijke natuurwetten, die al zo oud zijn als de aarde zelf.

Op deze site biedt Wonderwel bijzondere lessen voor op de basisschool en leuke tips om thuis verder te ontdekken.

Doe jij het ook Wonderwel?
Wonderwel op school

Wonderwel op school

Wonderwel gaat over de werking van onze basisvoorzieningen: drinkwater, riool, elektriciteit, voedsel, afval, aardgas en internet. We gebruiken ze dagelijks en ze lijken vanzelfsprekend. Maar achter al die gewone dingen zitten bijzondere verhalen over wonderbaarlijke natuurkrachten en slimme techniek. Per voorziening behandelen we die in drie lessen.

In de eerste les maken kinderen kennis met de natuurkrachten achter elke voorziening. Natuur is de bron! In de tweede les staan de techniek en de technici centraal: techniek maakt het mogelijk! In de derde les worden kinderen uitgenodigd om mee te denken over duurzaamheid: hoe kregen we de voorzieningen vroeger voor elkaar, hoe doen we dat nu en hoe gaan we dat in de toekomst steeds duurzamer doen? Kinderen treden in de voetsporen van uitvinders. Vindingrijkheid is de sleutel!

Wonderwel thuis

Wonderwel thuis

Thuis is de plek waar kinderen opgroeien. Ze gebruiken er de kraan, de wc en het stopcontact, zonder daarbij stil te staan! Dat is jammer, want de werking van al die voorzieningen is heel bijzonder. Onder het kopje 'ouders' staan op deze website leuke activiteiten om samen met kinderen te doen. Ze zullen daarbij ontdekken dat de voorzieningen een pracht samenspel zijn van bijzondere natuurkrachten en slimme techniek.

Met Wonderwel worden kinderen spelenderwijs ingewijd in de uitdaging van duurzaamheid. Heel belangrijk, want voor een duurzame toekomst hebben we veel vindingrijke en handige mensen nodig. Wie weet, worden kinderen door Wonderwel gegrepen en kiezen ze later voor een toekomst in de techniek. Ze zijn van harte welkom!

Alwetoloog Heb je een vraag of een leuk idee? Stuur een mail naar info@wonderwel.nu