Waar mensen leven is afval. Toch zie je daar in Nederland weinig van, want het afval wordt grondig opgeruimd en verwerkt. Zo'n 80% van alle afval kunnen we nu al recyclen, we brengen het terug in een kringloop. Kinderen leren hoe afval op weg naar een duurzame samenleving meer en meer grondstof wordt voor nieuwe dingen. In het huis van de toekomst gaan we nog een stapje verder. Voorkomen is beter dan genezen. Recyclen kost hoe dan ook veel energie. Liever dus zo min mogelijk afval maken. Ga jij de uitdaging aan?

Afval natuur

Afval natuur

Stel je voor, er zouden geen mensen zijn op aarde. Zou er dan afval zijn? In deze les leren kinderen dat in de natuur afval niet bestaat: afval van de één is voedsel voor de ander. De voedselkringloop valt samen met de afvalkringloop. Goed geregeld van die natuur! 

Lees meer
Afval techniek

Afval techniek

Mensen maken een hoop afval. Dat verdwijnt niet vanzelf! Er komt veel techniek bij kijken om het op te ruimen. Gelukkig kunnen recyclebedrijven nu al ruim 80% van ons afval verwerken tot grondstof voor nieuwe spullen. In deze les ontdekken kinderen hoe dat gebeurt en maken ze kennis met mensen die het afval opruimen en recyclen.

Lees meer
Afval duurzaam

Afval duurzaam

Afvalverwerkers kunnen nu al ruim 80% van ons afval omzetten in grondstof voor nieuwe spullen. Dat is mooi, maar het is niet genoeg. Denk maar aan het probleem van zwerfafval en de plastic soep. In deze les gaan we kijken hoe dat beter kan. Op naar de 100%, een circulaire economie en een duurzame wereld zonder afval! 

Lees meer