Disclaimer

Alle zorg en aandacht is besteed om het boek, de website en de webwinkel foutloos en naar eer en geweten te produceren.

Desalniettemin zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele foutjes, onjuistheden of onvolkomendheden in welke zin dan ook.

De schrijvers zijn ook niet aansprakelijk voor het onjuist uitvoeren van de proefjes op deze website.