Meer over riool

Fotosynthese en biogas

Met het verteren van ons afval door bacteriën in de rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn we aan het einde gekomen van de voedselkringloop. Bacteriën verteren ons afval namelijk tot kooldioxide (CO2) en water (H2O). Dat zijn net de twee stoffen die een plant nodig heeft om in zijn bladeren suikers te maken. We noemen dat proces van suikers maken met een moeilijk woord fotosynthese. Hiermee is de plant het begin van de voedselkringloop.

Bij de verdiepingspagina over voedsel wordt de fotosynthese uitgelegd. Het staat aan de basis van veel processen die in het Wonderwelboek worden behandeld. Je kunt het met recht een toverformule noemen. Fotosynthese is een chemische reactie. Zo’n reactie is best lastig te begrijpen, maar ook heel leuk. Daardoor kun je zien dat veel processen heel verrassend met elkaar samenhangen. Ook het proces van hoe rioolwater wordt gezuiverd hoort bij die samenhang. Hieronder de scheikundige formule van de fotosynthese:

Als je deze formule omdraait en de weg terug volgt krijg je wat er in een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebeurt. Bacteriën verteren de suikers (C6H12O6) samen met zuurstof tot water (H2O) en kookstofdioxide (CO2). Nu is ook goed te begrijpen dat er in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zuurstof wordt toegevoegd aan het rioolwater. Dat hebben de bacteriën nodig om de suikers in de drollen te verteren.

Tegenwoordig wordt er steeds vaker in RWZI’s ook biogas gemaakt van poep en plas. We sluiten dat dan af van zuurstof en dan gaan er bacteriën aan het werk die van de suikers C6H12O6 methaan maken CH4. Bij het verdiepingshoofdstuk over aardgas gaan we daar ook op in. Biogas is hetzelfde als aardgas, beiden methaan CH4.

Het is bijzonder om te begrijpen dat scheten die wij laten ook biogas zijn. In onze darmen worden de suikers, die wij via de planten binnen krijgen, verteerd door bacteriën die geen zuurstof gebruiken. Dus een scheet, aardgas, biogas en methaan zijn woorden voor hetzelfde gas. Je kunt dus zeggen: ‘ik heb aardgas in mijn kont’.