Meer over afval

Kringloop

Het woord afval is eigenlijk een raar woord. In de natuur bestaat helemaal geen afval. Alles wordt weer hergebruikt. De natuur is één grote kringloop. Een dood dier wordt opgegeten door andere dieren, die weer poepen en plassen. Dat wordt weer opgegeten door bacteriën, die daarmee compost maken. Dat is weer voedsel voor planten. Die planten worden weer door dieren gegeten en die gaan weer dood en ga zo maar verder...

Bij afval is het belangrijk om zoveel mogelijk te hergebruiken. Dat doen we al met glas, papier en steeds meer plastic. Wat niet meer te gebruiken is wordt verbrand, maar ook daar komt wat voor terug: elektriciteit. De vuilverbranding is in die zin een bijzondere elektriciteitscentrale. De meeste elektriciteitscentrales worden gestookt op kolen of gas. De vuilverbranding wordt gestookt op vuilniszakken. Best lastig omdat een vuur van kolen of gas makkelijker te reguleren is dan een vuur van vuilniszakken.

Daarnaast gaat groente-, fruit- en tuinafval (GFT) naar composteerders. In speciale fabrieken wordt het GFT verzameld en verteerd door bacteriën. Deze bacteriën worden verwend met een lekkere temperatuur en veel zuurstof. Het zijn dezelfde bacteriën die in een rioolwaterzuiveringsinstallatie het werk doen.

In de composthoop wordt het GFT verteerd tot koolstofdioxide en water. Dat is het omgekeerde proces van de fotosynthese. Om de fotosynthese goed te begrijpen hebben we die bij de verdiepingspagina van voedsel uitgelegd en de volgende scheikundige formule gebruikt:

In het GFT-materiaal zitten nog suikers (C6H12O6). De bacteriën leven daarvan als er zuurstof (O2) aanwezig is. Hoe meer zuurstof hoe sneller zij zich vermeerderen.

Tegenwoordig wordt er van het GFT ook biogas gemaakt. Dat gebeurt door het GFT-materiaal af te sluiten van zuurstof. Dan gaan er andere bacteriën aan het werk die de suikers kunnen verteren zonder zuurstof. Deze bacteriën scheiden methaan (CH4) en water (H2O) uit.

suiker C6H12O6 geeft methaan 3 CH4 en koolstofdioxide 3 CO2

Het bijzondere is dat dit hetzelfde proces is als hoe aardgas vroeger is ontstaan (zie verdiepingspagina aardgas). Biogas is dus het moderne aardgas. We hebben alleen veel minder biogas, omdat het vergeleken bij aardgas, maar kleine hoeveelheden GFT zijn die kunnen worden gebruikt. Je kunt zeggen dat aardgas is ontstaan uit miljoenen jaren opgespaarde GFT. Daarom is het in zulke grote hoeveelheden aanwezig. Tenminste als wij het niet allemaal opstoken.