Actueel

Duurzame school 2025

Op 31 oktober komen een aantal partijen bij elkaar om te bespreken hoe we in Amsterdam de scholen in 2025 meer duurzaam krijgen. Dit initiatief is genomen door Sara Demir. Zij is gevraagd door de afdeling afvaleducatie van de gemeente Amsterdam. Het doel is om deze vorm van educatie te verbreden naar educatie in duurzaamheid. Wonderwel is gevraagd om daaraan bij te dragen. Voor het Wonderwel programma is deze verbreding zeer zinvol omdat Wonderwel steeds uitgaat van het geheel. Naast afval gaat het voor Wonderwel ook over water, energie en voedsel. Vraag is steeds weer: 'hoe bereiden we kinderen op een vrolijke manier voor op een duurzame toekomst?'.

Wonderwel leskist

Op 25 oktober kom ik samen met Elena Francissen van het ANMEC uit Amsterdam. We gaan dan bespreken hoe we de materialen van de Wonderwel technieklessen in leskisten kunnen stoppen. Het ANMEC heeft veel ervaring met het maken van leskisten voor leerkrachten rond hun nme-aanbod. Ik ben benieuwd of Elena dit ook voor zich ziet voor Wonderwel. Een probleem is dat we bij de techniekworkshops ook vaak gebruik maken van platen hout waarop de kinderen hun water-, afvoer-, gas- en elektracircuits vast maken. Ze vinden het geweldig om met een handboor een gaatje te maken en daarna de leidingen vast te schroeven.

hogeschool driestar

Op woensdag 11 oktober 2017 is Wonderwel door Brigit Groothuis uitgenodigd bij Hogeschool Driestar Educatief te Gouda. Hier worden jongeren opgeleid tot de juffen en meesters van de toekomst. Driestar organiseert op deze dag een symposium over techniekonderwijs. Leraren en aankomend leraren zullen die dag kennis maken met verschillende vormen van techniekonderwijs. Wonderwel mag ook laten zien hoe ze dat aanpakt. Het blijft leuk om mensen te vertellen over de bijzondere werking van de basisvoorzieningen. Dat het pracht combinaties zijn van natuur en techniek: 'hoe heeft de mens bijvoorbeeld ooit bliksemkracht in een stopcontact gestopt?'

Educatie in Duurzaamheid

Op 10/10 de dag van de Duurzaamheid heb ik een afspraak met Sara Demir. Zij heeft een opdracht gekregen van de gemeente Amsterdam om een programma op te zetten voor educatie in Duurzaamheid voor de Amsterdamse basisscholen. Daar ben ik blij mee omdat er vaak vanuit een vakje wordt gedacht. Dan is het of drinkwater of afval of energie. Met duurzaamheid komen al deze onderwerpen bij elkaar en heeft de Wonderwel aanpak meerwaarde. Wonderwel denkt vanuit het geheel en wil kinderen de kans bieden zich daar onderdeel van te voelen. Sara Demir wil graag onderzoeken hoe Wonderwel onderdeel wordt van Duurzaam Amsterdam.

Op naar Hoofddorp

Met heel veel buizen (gas, elektra, drinkwater en afvoer) rij ik op 26 september naar Hoofddorp in gemeente de Haarlemmermeer. Daar geeft Wonderwel een workshop tijdens de inspiratie bijeenkomst de Groene Kapstok. Deze wordt georganiseerd door de NMCX. Dit is het centrum voor duurzaamheid in de Haarlemmermeer. De workshop is bedoeld voor leraren van de basisscholen aldaar. Ook in de gemeente Haarlemmermeer zijn we op zoek naar een goede landing van het Wonderwel gedachtegoed. Medewerkers van de NMCX en leraren zijn enthousiast over de samenhang die Wonderwel biedt: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. 

Wonderwel in Delft

Centrum voor duurzaamheid de Papaver, het Wetenschapsknooppunt Delft en Wonderwel komen op woensdag 20 september bij elkaar in Delft. Ook in Delft is er een prachtig nme-aanbod voor basisscholen. Daarbij heeft het Wetenschapsknooppunt veel ervaring met onderzoeken en ontwerpend leren. Wonderwel biedt samenhang in het onderwijs in natuur en techniek en we gaan bekijken hoe we Wonderwel kunnen inzetten voor de basisscholen in Delft. Ook in Delft hebben de basisscholen het (te) druk. Uitdaging is dan ook om het Wonderwel programma zo neer te zetten dat het geen last is maar een lust.

Onderwijsassistenten

Op maandag 18 september is Wonderwel uitgenodigd op een bijeenkomst van de ROC's van Almere en Amsterdam. Doel is om de opleiding tot onderwijsassistent en pedagogisch medewerker beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Wonderwel kan eventueel een bijdrage leveren door deze studenten de betekenisvolle leeromgeving, die Wonderwel biedt, te laten ervaren en ermee te laten werken. Zeker ook omdat in 2020 het Wetenschap en Technologie onderwijs verankerd dient te zijn in het curriculum van basisscholen. Met Wonderwel leren de toekomstige onderwijsassistenten de handen uit de mouwen te steken.

BSO De natuurfontein

Is het Wonderwel programma ook geschikt voor de naschoolse opvang? Dat is de vraag die ik ga stellen op 14 september aan Ineke Bams van BSO de Natuurfontein Zij behandelt onderwerpen rond duurzaamheid binnen de Natuurfontein. Toen Wonderwel van start ging dacht ik eerst dat het wel meer voor de bovenbouw van de basisscholen zou zijn. Tot mijn verrassing bleek het programma ook uitermate geschikt voor de onderbouw. Ineke geeft mij het idee dat het ook geschikt is voor de naschoolse opvang. Ik ben benieuwd.  

De zon en ons mobieltje

Op 21 augustus heb ik weer een afspraak met Ed Dusschoten van de KPN. De werking van de mobiele telefoon is net zo'n basisvoorziening als schoon drinkwater, riool of elektriciteit. Of misschien nog wel belangrijker voor de meeste kinderen. Reden te over om uit te zoeken hoe natuur en techniek hierbij samenkomen. In het vorige gesprek met Ed heb ik begrepen dat wij voor de werking van het mobieltje lichtstralen van de zon coderen. In het toestel worden geluidsgolven omgezet in gecodeerde lichtstralen die via een zendmast naar een ander toestel gaan alwaar de lichtstralen weer worden omgezet in geluidsgolven. Ik hoop dat Ed mij kan helpen dit voor kinderen behapbaar te maken..