Actueel

de keutelles

Op vrijdag 2 november gaat een groep kleuters van De Wilgen naar Kinderboerderij de Boerenzwaluw voor een keutelles. Daar gaan ze op zoek naar keutels van konijnen, cavia's, schapen, geiten en kalkoenen. Onder begeleiding van ouders gaan de kleuters in verschillende groepjes met schepje en emmer op zoek naar deze bijzondere schatten. Ze worden verzameld en aan het eind van de les worden ze in een hele grote emmer gestopt. Daarna zal deze emmer naar de composthoop worden gebracht. Gek toch dat de poep van de dieren weer als compost op het land terecht komt en daar voer is voor de plantjes. Het woord wonderwel is hier echt op z'n plaats. In de natuur bestaat er geen afval.

Wonderwel techniekdagen

Op woensdag 31 oktober en do 1 november vinden de Wonderwel techniekdagen plaats op basisschool De Wilgen uit Hoofddorp. In die week vindt daar het Wonderwel project plaats. Alle groepen voeren een lessenserie uit en gaan op zoek naar hoe 'hun' basisvoorzieng werkt. Dit in het kader van duurzaamheid. Tijdens de techniekdagen knutselen de kinderen met afvoer- elektra-, gas- en waterleidingen. Als deze aan elkaar zijn gekoppeld worden ze vastgeschroefd op een houten plaat. Moet de schroef rechtsom of linksom? Altijd weer leuk om te zien hoe kinderen daarmee bezig zijn. Ook bouwen ze dan een waterzuiveringsfabriek, maken ze drollen en een schakelaar. Wat zullen de kinderen blij zijn om lekker met hun handen bezig te zijn

Vti Today-VTi tomorrow

Op maandag 29 oktober vindt van 17 uur tot 21 uur de netwerk bijeenkomst plaats van de Vakschool Technische installaties (VTi). De VTi is een privaat-publieke samenwerking van overheden, bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Het doel is meer en beter gekwalificeerd personeel voor de installatiebranche aan te trekken. Er vinden op die dag verschillende workshops plaats en ik geef een workshop aan de werkgevers over hoe een goed bedrijfsbezoek eruit kan zien. Hoe sluit het aan bij de belevingswereld van de leerlingen en wat wil je laten zien van je bedrijf waar je trots op bent?

warmtepomp

Woensdag 17 september ga ik samen met Marlie Hollands naar de opening van het Warmtepompcentrum in Hoofddorp. Dit centrum is gebouwd door Installatiewerk Nederland. Zij zijn de opleiders voor de installatie- en elektrobranche. Door de energietransitie zijn er grote aantallen installateurs nodig om alle gebouwen energieneutraal te maken. In het nieuwe Warmtepompcentrum kunnen de aankomende installateurs worden opgeleid bij het werken met warmtepompen. Grote vraag is natuurlijk: 'hoe werkt een warmtepomp?'. Gaan we echt in een omgekeerde ijskast wonen? Dat wordt dan goed isoleren.  

Workshop voor team de Wilgen

Op maandag 15 oktober geef ik een workshop in Hoofddorp aan het team van basisschool De Wilgen. Alle groepen van deze basisschool starten na de herfstvakantie met de Wonderwel lessenseries. Dit in het kader van duurzaamheid. Ingrid Sjerps van duurzaamheidscentrum NMCX zal ook aanwezig zijn. Zij coordineert de excursies die vanuit de lessenseries gedaan gaan worden. In de workshop zal ik de samenhang aangeven tussen natuur en techniek bij de levering van onze basisvoorzieningen. Het gaat daarbij altijd om bacterien, kringlopen en fotosynthese (natuur) en buizen, dynamo's en pompen (techniek). De vraag die mij blijft verwonderen is: 'hoe heeft de mens het voor elkaar gekregen dat we nu bliksemkracht uit een stopcontact halen?'.  

Wonderwel in Amstelveen

Op dinsdag 9 oktober heb ik op de prachtige kinderboerderij Elsenhove in Amstelveen een afspraak met 2 nme-ambtenaren over Wonderwel. Het zijn Mirella Vierveijzer en Sytske Romijn. Dit mede doordat ik tegenwoordig vanuit de VTi ook contacten heb met VMBO Panta Rhei in Amstelveen. Zo ligt er een prachtig verhaal om met het Wonderwel boek, programma en kaart ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd te interesseren voor techniek op zo'n manier dat ze graag ook doorstromen naar het VMBO. Vanuit de energietransitie biedt het werken in de installatietechniek enorm veel kansen voor de jongeren op het (V)MBO! Ik ben benieuwd hoe Mirella en Sytske dat zien en hoe we Wonderwel kunnen laten landen in Amstelveen.

De Groene Kapstok

Op dinsdag 2 oktober geef ik een Wonderwel workshop voor basisschooldocenten in Haarlemmermeer. Dit in het kader van de 5 de inspiratie manifestatie Groene Kapstok 2018. Het wordt georganiseerd door en voor basisscholen. Het biedt inspiratie voor verduurzaming van zowel schoolgebouw als schoolomgeving. 'Hoe vul ik mijn lesprogramma duurzaamheid in en zoek ik samenwerking met de buurt?' Het wonderwel programma kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Kennismaking met installateurs

In de maanden juni, juli en september 2018 heb ik vanuit mijn projectleiderschap TI Campus bij de VTi veel installatiebedrijven gesproken. Dit zijn bedrijven als Dmissi, Homij, van Dorp, Swart, Bam, Nexton, Croon Woter&Dros en Bonarius. Allemaal bedrijven die zich aan de VTi hebben verbonden en graag willen bijdragen aan meer en beter gekwalificeerd personeel. De gesprekken zijn hartelijk en steeds valt mij op dat mijn gesprekspartners bijzondere carrieres hebben gemaakt binnen de techniek. Ook heb ik veel docenten van V(MBO)'s gesproken. Zij vertellen mij dat bedrijfsbezoeken belangrijk zijn omdat leerlingen zo een goede keuze kunnen maken in wat ze willen. 

Wonderwel sollicitatie

Op donderdag 17 mei heb ik een sollicitatiegesprek met de Vakschool Technische Installateurs. Er is een vacature als projectleider TI Campus. De projectleider gaat via een interactieve kaart inzichtelijk maken welke techniekfaciliteiten er in de metropool Amsterdam zijn. Amsterdam als één groot technieklokaal. Via die kaart kunnen bijvoorbeeld basisschooldocenten een techniekworkshop boeken bij een VMBO met een technieklokaal. Zo maken de leerlingen kennis met een VMBO school en ervaren ze hoe leuk het is om met de handen te werken. 

Aftrap op basisschool het Atelier in Diemen

Op woensdag 16 mei starten we op basisschool het Atelier in Diemen met het Wonderwel programma. Dit met workshops voor alle groepen van deze basisschool. Op die manier kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten kennismaken met Wonderwel. Directeur Jan Heijmans en het bestuur van de school zijn enthousiast en willen het programma volgend schooljaar aanbieden aan elke groep van het Atelier. Leuk om volgend schooljaar voor het Atelier een Wonderwelkaart te maken met daarop de locaties waar al hun voorzieningen vandaan komen.