Actueel

Start lessenserie Afval groep 5

Op donderdag 10 maart start de lessenserie over Afval van groep 5 van de Catamaran. Tijdens de nulmeting ga ik verwondering oproepen over wat afval eigenlijk is. Ik neem een volle vuilniszak mee en deze keer gooien we niets in een vuilniszak, maar mogen de kinderen alles eruit halen. We gaan zo de omgekeerde weg als normaal. een belangrijke vraag van mij zal zijn: 'bestaat er ook afval in de natuur en waar zou dat woord vandaan kunnen komen?'. Ik ben benieuwd hoe de kinderen gaan reageren. Ik heb al gehoord dat ze er zin in hebben.

Sint Catharinaschool gaat Wonderwel

In de maanden januari en februari van 2016 gaat de Sint Catharinaschool uit Amsterdam Wonderwel. Wonderwel start in alle groepen met een nulmeting waarbij nieuwsgierigheid van de kinderen wordt opgeroepen over de werking van onze basisvoorzieningen. Die lijken heel gewoon, maar zijn dat niet. Afhankelijk van de vragen die kinderen stellen, koppelen de leerkrachten zelf vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, natuur en techniek en misschien ook taal en rekenen aan het Wonderwel programma. Aan het eind van februari verzorgt Wonderwel voor elke groep een techniekmiddag. Daarna sluit de leerkracht af met een presentatie aan de ouders en blikken we terug op wat er allemaal is geleerd. 

de day a week school

Op 17 november gaat Wonderwel op bezoek bij de Day a Week School. Juist voor de meer cognitief ingestelde kinderen is Wonderwel een goede manier om ze uit te dagen. Zelf de samenhang ontdekken tussen de werking van de voorzieningen is daar een voorbeeld van. Zonder magnetisme geen elektriciteit, zonder elektriciteit geen werkende pompen, zonder pompen geen drinkwater of droge polders, zonder droge polders geen voedsel. Daarnaast is het werken met de handen tijdens de techniekworkshop voor deze kinderen een welkome aanvulling op al het hoofdwerk dat zij van nature geneigd zijn te doen. 

Kleuter techniek op de Rosa Boekdrukker

Op dinsdag 13 oktober 2015 krijgen alle kleutergroepen van de Rosa Boekdrukkerschool een Wonderwel techniekworkshop. Het is dan kinderboekenweek met als onderwerp: 'Raar maar waar'. De school kiest er voor om de kleuters te verwonderen over waar toch hun drol naartoe gaat en hun drinkwater vandaan komt. Dingen die we als vanzelfsprekend nemen, maar die dat niet zijn. Juist ook kleuters zijn makkelijk mee te nemen in de verwondering hierover.