Actueel

Sint Catharinaschool gaat Wonderwel

In de maanden januari en februari van 2016 gaat de Sint Catharinaschool uit Amsterdam Wonderwel. Wonderwel start in alle groepen met een nulmeting waarbij nieuwsgierigheid van de kinderen wordt opgeroepen over de werking van onze basisvoorzieningen. Die lijken heel gewoon, maar zijn dat niet. Afhankelijk van de vragen die kinderen stellen, koppelen de leerkrachten zelf vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, natuur en techniek en misschien ook taal en rekenen aan het Wonderwel programma. Aan het eind van februari verzorgt Wonderwel voor elke groep een techniekmiddag. Daarna sluit de leerkracht af met een presentatie aan de ouders en blikken we terug op wat er allemaal is geleerd. 

de day a week school

Op 17 november gaat Wonderwel op bezoek bij de Day a Week School. Juist voor de meer cognitief ingestelde kinderen is Wonderwel een goede manier om ze uit te dagen. Zelf de samenhang ontdekken tussen de werking van de voorzieningen is daar een voorbeeld van. Zonder magnetisme geen elektriciteit, zonder elektriciteit geen werkende pompen, zonder pompen geen drinkwater of droge polders, zonder droge polders geen voedsel. Daarnaast is het werken met de handen tijdens de techniekworkshop voor deze kinderen een welkome aanvulling op al het hoofdwerk dat zij van nature geneigd zijn te doen. 

Kleuter techniek op de Rosa Boekdrukker

Op dinsdag 13 oktober 2015 krijgen alle kleutergroepen van de Rosa Boekdrukkerschool een Wonderwel techniekworkshop. Het is dan kinderboekenweek met als onderwerp: 'Raar maar waar'. De school kiest er voor om de kleuters te verwonderen over waar toch hun drol naartoe gaat en hun drinkwater vandaan komt. Dingen die we als vanzelfsprekend nemen, maar die dat niet zijn. Juist ook kleuters zijn makkelijk mee te nemen in de verwondering hierover. 

Scholen met lef door Kids Crowd

Op vrijdag 9 oktober vindt de grote dag plaats over scholen met Lef. Het belooft een prachtige dag te worden met Droomschool Workshops en Toekomst lessen. Ook Wonderwel doet mee. Scholen met Lef laat zien dat het echt anders kan. Want hoe is het toch mogelijk dat we zoveel kinderen in een klein lokaal stoppen en dat ze tegelijkertijd allemaal hetzelfde moeten leren? Deze dag geeft een alternatief!

De inloop is vanaf 9.30 en het programma start om 10 uur. De dag wordt georganiseerd door Kids Crowd en leraren met Lef. 

Groep 7 Catamaran lessenserie aardgas

September 2015 start ook de lessenserie van groep 7 over aardgas en het gebruik van fossiele brandstoffen. Tijdens de nulmeting zal worden ingegaan op het ontstaan van aardgas. Wat heeft een plantenblad te maken met de warmte van een kachel tijdens de winter? De leerlingen gaan ook de Westergasfabriek bezoeken. Hoe werd daar gas gemaakt? Daarna gaan ze naar natuurspeeltuin het Woeste westen om zelf gas te maken. Is dat hetzelfde proces als bij de gasfabriek werd gebruikt? Fossiele brandstoffen raken op en daarom gaan we ook het Windlab van Eneco bezoeken. Deze enorme windmolen gebruikt deze brandstoffen niet, maar hoe wekt het dan elektriciteit op?