Catamaran krijgt scholenbeurs van gemeente Amsterdam

Goed nieuws: basisschool de Catamaran heeft een scholenbeurs gekregen voor de professionalisering van haar team. De komende twee jaar is er geld om 'het onderzoekend leren' en natuur en techniek vorm te geven binnen het curriculum van de school. De Wonderwel leerlijn gaat hier o.a. voor worden gebruikt. Elke groep krijgt een Wonderwel lessenserie aangeboden rond een basisvoorziening. Vragenderwijs gaan de kinderen op onderzoek. Zo gaat groep 3 op onderzoek naar waar ons eten vandaan komt, groep 4 naar hoe ons drinkwater uit de kraan komt, groep 5 doet elektriciteit etc. 

De lessenserie bestat uit een nulmeting (introductieles), een les bij natuurspeeltuin het Woeste Westen, een uitje naar een locatie waar de voorziening vandaan komt, een techniekles over hoe de voorziening wordt geleverd en een afsluiting. Tijdens de nulmeting worden vragen verzameld van kinderen over hoe het werkt. Tijdens de afsluitende les bekijken we of alle vragen zijn beantwoord en kijken we terug hoe we achter de antwoorden zijn gekomen. Zo sluit Wonderwel aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleert het het gevoel van onderzoekend leren.

Belangrijk onderdeel binnen de aanvraag van de scholenbeurs is het leggen van relatie met de locaties die meedoen. Zo weten de medewerkers van bijvoorbeeld de drinkwaterduinen, de boerderij, het Cruquius gemaal etc dat de kinderen komen vanuit het Wonderwel verhaal. Zo worden de bezoeken een integraal onderdeel van het geheel en niet een losstaande ervaring.

De kinderen worden zo op verschillende tijden en verschillende locaties vanuit hetzelfde hart aangesproken. Grote (onderzoeks) vraag bij deze integrale aanpak is of de stof ook beter beklijft bij kinderen. Misschien is het wel heel leuk om naast aardrijkskunde of geschiedenis ook taal en rekenen te koppelen aan de wonderwel lessenserie.