Wonderwel koppeling aan curriculum

Basisschool de Catamaran uit Amsterdam is de eerste school die de Wonderwel basisvoorzieningen structureel aan haar curriculum koppelt. Elk jaar gaat een groep één van de voorzieningen behandelen. Zo weten kinderen in groep 8 hoe alle voorzieningen werken en hebben ze een Wonderwelkaart in hun hoofd waar alle locaties liggen. Deze kaart geldt ook voor thuis. In groep 8 ronden ze het Wonderwel project af met een opdracht. Ze bedenken dan bijvoorbeeld hoe hun eigen school zuiniger kan functioneren of hoe ze hun inzichten kunnen delen met de bewoners uit de buurt.

 Ook basisschool Sint Catharina uit Amsterdam wil Wonderwel graag koppelen aan het curriculum. Ze willen dat doen samen met de naschoolse opvang. Dit voorjaar krijgt elke groep binnen schooltijd een nulmeting (introductie) en wordt verwondering opgeroepen. De techniekworkshop vindt daarna plaats buiten schooltijd. De docent koppelt van te voren een thema aan het Wonderwel programma. Dit kan een taaloefening zijn, een meetopdracht of iets uit de aardrijkskunde- of geschiedenis methode. Uitdaging is om te bekijken of deze stof beter beklijft als het binnen het Wonderwel thema wordt behandeld. Tijdens een koffieochtend worden ook de ouders betrokken bij het project en er komt een leuke afsluiting.

Daarna wordt bekeken of en zo ja hoe Wonderwel aan het curriculum kan worden gekoppeld. Het enthousiasme is er bij de Sint Catharina, nu nog de praktische uitvoering.