bekend maakt bemind

De Vakschool Technische installaties Amsterdam (VTi) en Wonderwel slaan de handen ineen. De VTi is een publiek-private samenwerking in de metropool Amsterdam. Een samenwerking tussen overheid, onderwijs en de installatiebranche om meer en beter opgeleid personeel naar de installatiebranche te leiden. Wonderwel kan als partner van de VTi helpen door jongeren in de basisschoolleeftijd al te interesseren voor techniek en de installatiebranche.

We hebben jongeren die voor de installatiebranche kiezen hard nodig. Zeker nu alle Amsterdamse huizen van het aardgas af moeten. Daarnaast zullen onze huizen energie neutraal moeten worden om de doelstellingen uit het Parijse akkoord te halen. Het nieuwe Amsterdamse college gaat hier ook vol op inzetten en zal zeker meehelpen om meer en goed technisch personeel op te leiden. 

Probleem hierbij is wel dat het imago om in de techniek te werken niet erg goed is. Dat kun je bijvoorbeeld zien bij de keuzes die jongeren maken na de basisschool. Veel ouders willen perse dat hun kinderen een havo/vwo advies krijgen en geen vmbo advies. Dat is jammer omdat er op de vmbo's goede opleidingen zijn die toeleiden naar interessant werk waar veel behoefte aan is. En niet onbelangrijk: werk waarmee je ook nog een goed salaris kan verdienen (bekend maakt bemind).

Om het imago te verbeteren is er een permanente campagne nodig waarbij het opnieuw uitvinden van de stad centraal staat. De klimaatdoelstellingen zijn zo groot dat het alle hens aan dek is. De VTi wil dat de metropool Amsterdam een grote campus wordt. Dat Amsterdam een groot techniek/leslokaal wordt waar jongeren kunnen leren om de nieuwe stad uit te vinden.

Wonderwel staat ervoor dat kinderen al jong worden verwonderd over hoe natuur en techniek samen nodig zijn bij de levering van onze basisvoorzieningen. Deze verwondering kan het begin zijn van carriere in de techniek. Belangrijk is daarbij wel om thuis al te beginnen en zo de ouders ook mee te nemen in de campagne. Zij hebben een belangrijke invloed bij de keuzes die jongeren maken.