Duurzaam doen

Wonderwel is door basisschool Het Atelier uit Diemen gevaagd om volgend schooljaar de Wonderwel lessenseries te implementeren. Het Atelier wil graag een duurzame school worden en ziet goede mogelijkheden om dat met het Wonderwel programma te doen. Wonderwel verbindt op een betekenisvolle en vrolijke manier kinderen aan hun omgeving.

Het Atelier heeft een bijzondere onderwijsvisie. In de morgen volgen de kinderen in eigen groep de kernvakken taal en rekenen en in de middag kunnen ze uit verschillende ateliers kiezen. Zo kunnen ze hun eigen nieuwsgierigheid volgen en ontdekken wat ze leuk en interessant vinden. Daarbij wil Jan Heijmans, directeur van basisschool Het Atelier, ook graag een duurzame school worden. Wonderwel biedt daarvoor goede mogelijkheden omdat de basisvoorzieningen die Wonderwel behandelt een vrolijke inwijding zijn in duurzaamheid. De heer Heijmans wil met het Wonderwel programma bouwen aan een contextrijke leeromgeving. Een omgeving waar het huis, de school en de buurt een samenhangend geheel vormen. Vanuit dat geheel wordt duurzaam doen een logisch gevolg.

Uitdaging is om de ouders en de thuissituatie structureel te betrekken bij Wonderwel. Het feit dat de voorzieningen daar dagelijks worden geconsumeerd is een enorme kans om het onderwijs te verrijken. Zeker ook omdat op korte termijn het schoolgebouw en de woonhuizen verduurzaamd gaan worden. Vanuit de klimaatverandering ligt er een grote opdracht te wachten op het gebied van duurzaamheid. Het Atelier wil samen met de ouders rond deze verduurzaming een inspirerende en levende leeromgeving ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de oplossingen rond duurzaamheid niet voor de kinderen worden bedacht maar met de kinderen. 

Samen met het team, de leerlingen en de ouders kunnen lezingen worden georganiseerd, experts worden uitgenodigd, een buurtkrant worden gemaakt, wedstrijden worden uitgeschreven en subsidies worden aangevraagd voor de verschillende vormen van verduurzaming. Het Wonderwel programma stimuleert en ondersteunt hierbij door inzicht en ervaringen te bieden rond de werking van natuur en techniek achter de basisvoorzieningen. Het zou mooi zijn als de verwondering die dat oproept de motor zal zijn om duurzaam te doen.

Om dit alles mogelijk te maken vraagt de school nu subsidies aan. Spannend hoe dit verder gaat lopen.