goed begin

Wat een goed bericht zo aan het begin van het nieuwe jaar 2018. De gemeente Amsterdam heeft besloten om een Wonderwel pilot te starten. Daarmee wil ze bekijken of het Wonderwel programma laagdrempelig kan worden aangeboden aan haar basisscholen. Het projectplan voor de pilot, dat Wonderwel samen met het ANMEC heeft ingediend, is goedgekeurd.

Een onderdeel van het plan is om stadsbreed de bestaande nme-locaties aan te sluiten op Wonderwel. Dat betekent concreet dat de nme locaties op de hoogte worden gebracht van het Wonderwel programma. Ook worden medewerkers op deze locaties geschoold om Wonderwel uitjes te kunnen begeleiden. Dit op zo'n manier dat bij het uitvoeren van de Wonderwel lessenseries de kinderen ook bij het nme-uitje worden aangesproken vanuit het geheel: natuur, techniek en duurzaamheid. 

Daarnaast heeft ook de NMCX, het duurzaamheidscentrum in Haarlemmermeer Wonderwel de opdracht gegeven om het aanbieden van de Wonderwel lessenseries aan de basisscholen aldaar voor te bereiden. We doen dat daar samen met Ingrid Sjerps van de NMCX. Als eerste wordt er nu een mooie Wonderwelkaart gemaakt met alle nutsbedrijven daarop die Haarlemmermeer bedienen wat betreft de basisvoorzieningen. Ook zullen de lessenseries van de Amsterdamse situatie worden herschreven naar de Haarlemermeerse situatie. Daarna worden de nme -locaties voorbereid op de komst van basisscholen. Plan is om Wonderwel in mei 2018 in de nme-gids te hebben.