Het Westerpark als educatief landschap

Wat valt er in het Westerpark van Amsterdam een hoop te beleven. Wat zou het goed zijn om de mogelijkheden van het park structureel te koppelen aan het curriculum van de basisscholen in de buurt. Deze zitten vaak op loopafstand en kunnen het park makkelijk bereiken. In het park ligt een kinderboerderij, een natuurspeeltuin, een schoolwerktuin en een werkende polder met gemaal. Wat een kans voor de groepen 6 die vanuit de boekjes de werking van de polder leren.

Bij de natuurspeeltuin wordt een polderles gegeven naast allerlei andere buitenlessen. In de schoolwerktuin wordt door leerlingen in het voorjaar gezaaid om in het najaar te kunnen oogsten. Voedsel kan alleen worden verbouwd als de waterhuishouding van een polder op orde is. Vanuit het park is ook de schoorsteen met pluim van de Hemweg elektriciteitscentrale te zien. Deze centrale levert de elektriciteit waarmee de pomp van het gemaal kan werken. Vroeger gebeurde dit eerst met wind en daarna met stoom. Het zijn zulke verbanden die de kinderen de kans geven samenhang te zien en te ervaren hoe zij afhankelijk zijn van hun omgeving. 

Wat te denken van het roemruchte verleden van het park. Geschiedenis om van te watertanden. Rond het jaar 1200 bijvoorbeeld werd de Spaarndammerdijk gebouwd. Een dijk die in nood nog steeds dienst doet. En hoe is het mogelijk dat mensen in de gouden eeuw (1630) met de schep de Haarlemmertrekvaart hebben gegraven? Waterwerken waar we nu nog trots op kunnen zijn. Maar ook de eerste stoomtrein (rond 1850) vertrok uit het park. Deze ging naar Haarlem en de boeren onderweg waren bang dat de koeien minder melk zouden geven door het lawaai van de trein. In die tijd werd naar Engels ontwerp ook de gasfabriek gebouwd die toen met een toen zeer modern proces stadsgas maakte uit het verwarmen van steenkolen. Met dit stadsgas werden lantaarns gestookt die de stad Amsterdam verlichtte. Deze waren veel veiliger dan de fakkels, waarmee het daarvoor gebeurde.

In het park liggen de kansen voor betekenisvol onderwijs voor het oprapen. Kinderen hoeven dan niet alleen uit de boeken te leren, maar kunnen er met hoofd, handen en hart leren. Natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis worden er geintegreerd. Ook de vakken taal en rekenen kunnen worden toegepast. Het gemaal bijvoorbeeld kan 22.000 liter water per uur oppompen. Hoeveel emmers zijn dat van 10 of 11 liter? En de spreekwoorden 'dat zet geen zoden aan de dijk' of 'pompen of verzuipen' kunnen in het park letterlijk worden beleefd.

Zo wordt het park een levend boek dat prachtige verhalen vertelt. Avontuur, frisse lucht en betekenis gaan er hand in hand. Ik heb zin om naar school te gaan....