De handen ineen voor Nieuwe West

In de week van 9 tot 13 december waren in stadsdeel Nieuw West van Amsterdam de deuren gesloten van 16 basisscholen. De docenten van deze scholen hebben de tijd gebruikt om na te denken hoe om te gaan met het toenemende lerarentekort. Het risico is dat door dat tekort het lesgeven steeds zwaarder wordt en er weer meer leraren uitvallen. In genoemde week heeft de buurt zich solidair getoond en meegedacht over oplossingen. Binnenkort is er een vergadering van de buurt om te kijken hoe deze hulp kan worden geconcretiseerd. Wonderwel denkt graag mee!

 In stadsdeel Nieuw West van Amsterdam komen een aantal uitdagingen bij elkaar. 

- Het tekort aan docenten voor het basisonderwijs.

- De kans voor de jeugd aldaar op een goede baan met toekomstperspectief.

- De opdracht om de huizen te verduurzamen. Dit ook in de wijken waar veel mensen wonen die minder te besteden hebben.

- De behoefte aan meer en goed gekwalificeerde (installatie)technici.

Ik denk dat het goed is om deze uitdagingen bij elkaar te pakken en een integraal plan te maken waarbij verschillende partijen samenwerken. Daarbij is voor mij het uitgangspunt dat het plan perspectief biedt voor de jeugd in Nieuw West. De verleidingen om 'snel geld' te verdienen zijn groot en daar moet iets tegenover komen te staan dat concurrerend is. Dat betekent dat we in dit plan steeds het opgroeiende kind centraal stellen.

Ik denk dat vanuit bovenstaande uitdagingen het beroep van installateur voor veel jongeren een mooi perspectief is. Het is een stoer beroep, je kunt er goed geld mee verdienen en je doet belangrijk werk. Zeker ook omdat met de huidige energietransitie veel installateurs nodig zijn. 

Waarom ontwikkelen wij niet een soort van leer/werkbedrijf waarbij de jeugd vanaf 15 jaar samen met installateurs de buurt gaan verduurzamen? Installateurs zoeken werk waarbij de jeugd ook echt kan helpen. Kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij het leggen van zonnepanelen of het isoleren van huizen? Zo ja dan kunnen zij proeven aan het beroep van installateur. Kinderen kunnen ontdekken of ze het leuk vinden om met hun handen te werken, voor een baas te werken en of ze het leuk vinden om bij mensen thuis te komen. Ik denk bij dit idee aan supermarkten waarbij jongeren, die willen werken, makkelijk kunnen instromen. Met dit leer/werkbedrijf zoek ik eenzelfde soort toegangkelijkheid voor de installatiebranche.

Om kinderen in te laten groeien in dit verhaal beginnen we al op de basischool. Daar kan worden begonnen met het wonderwel programma. Dat programma interesseert kinderen, ouders en docenten al vroeg voor natuur, (installatie)techniek en duurzaamheid. Vragen als 'hoe werkt een kraan, wc of stopcontact?' zijn vragen die kinderen inspireren om na te denken over de werking van hun nutsvoorzieningen. Voorzieningen die thuis en op school hetzelfde werken. We maken het programma zo klaar dat mensen van buiten een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij de uitvoering daarvan om zo de docenten te ontlasten.

Ik zie voor mij dat we vanuit het leer/werkbedrijf de huizen van de wijk en bijvoorbeeld ook de kantine van de voetbalclubs gaan verduurzamen. Al jong zien de voetballertjes dat hun wijkgenoten helpen bij het leggen van zonnepanelen en het isoleren van de gebouwen. Dat ziet er stoer uit en het scheelt ook nog eens in de portemonnee. Belangrijk voor mensen met een kleine beurs. Impliciet is dit werk ook reclame voor het Mundus College, het vmbo in Nieuw West, waar je dit werk kunt leren.

Ik denk dat het mes zo aan verschillende kanten kan snijden. Uitdaging is om de agenda's van verschillende partijen op elkaar te krijgen, ieder vanuit eigen ambitie. Schoolbesturen doen mee vanwege het lerarentekort, de gemeente Amsterdam vanuit de noodzaak de stad te verduurzamen, woningbouwverenigingen helpen graag hun huurders, het Mundus College doet mee omdat het de instroom voor de technische profielen vergroot en de installateurs omdat ze een tekort aan personeel hebben. Ook het OLVG kan meedoen vanwege een tekort aan technisch personeel.

Willen we in dit verhaal concurrend zijn met de vele verleidingen die de jeugd tegenkomt dan zullen we het beroep van installateur als lonkend perspectief goed neer moeten zetten. Daarvoor is, denk ik, een structurele campagne nodig. Misschien kan de kaart op de website www.hoewerktmijnstad.nl wel een begin zijn van deze campagne.