uitgangspunten van de leerlijn

Op basisschool de Catamaran is de afgelopen jaren een bijzondere leerlijn Natuur & Techniek ontstaan. De leerlijn is nu zover ontwikkeld dat deze ook geschikt is voor andere basisscholen. De leerlijn bestaat uit 8 thematisch uitgewerkte lessenseries. Ze starten bij de directe leefwereld van kinderen en roepen verwondering op voor de werking van de basisvoorzieningen thuis en op school. Vanuit die verwondering nemen we tijd voor de vragen van kinderen zelf.

 Uitgangspunten van de leerlijn:

 • Het programma zaait verwondering bij kleuters en oogst een gevoel voor duurzaamheid bij kinderen van groep 8
 • Het voldoet aan het leerplankader W&T van het SLO
 • Het is thematisch opgezet en elke groep behandelt in 6 weken een eigen voorziening
 • De thuissituatie is van nature onderdeel
 • Het programma gaat uit van onderzoekend en ontwerpend leren
 • Het koppelt techniek aan natuur en duurzaamheid 
 • Het kan als kapstok dienen voor allerlei losse projecten zoals warme truiendag, energieke scholen, plastic soep, zwerfafval, geen vet door het toilet etc
 • De omgeving van de school wordt klaslokaal
 • Het betrekt de nutsbedrijven bij het onderwijs
 • Leerkrachten kunnen het grootste gedeelte zelfstandig uitvoeren
 • Het leert kinderen denken vanuit een geheel waardoor ze zelf samenhang gaan zien

De 8 lessenseries waarvan 2 voor de kleuters (jaar 1 en jaar 2) hebben de volgende thematische opbouw: 

 • Kleuters: introductie begrip Wonderwel
 • Groep 3: voedsel
 • Groep 4: drinkwater
 • Groep 5: afval en elektriciteit (de vuilniszak wordt verbrand waarmee elektriciteit wordt opgewekt)
 • Groep 6: riool
 • Groep 7: aardgas en elektriciteit (vanuit de fossiele brandstoffen)
 • Groep 8: doet 'proeve van bekwaamheid'

In elke lessenserie is een onderdeel geschiedenis opgenomen. Dit omdat in het Wonderwel programma een belangrijke vraag is: hoe regelden ze de voorzieningen vroeger, hoe doen we het tegenwoordig en hoe gaan we dat in de toekomst doen?

De lessenseries zijn in 6 weken uit te voeren en als volgt opgebouwd:

 • Introductie leerkracht
 • Kinderen formuleren hun eigen vragen over de werking van de voorziening leerkracht
 • Kinderen maken een plan om antwoorden te vinden (de thuissituatie wordt hierbij betrokken) leerkracht
 • Educatief uitje/buitenles in omgeving van de school boeken via nme-gids
 • Geschiedenisles rond voorziening leerkracht
 • Educatief uitje naar nutsbedrijf betreffende voorziening boeken via wonderwel
 • Techniekworkshop boeken via wonderwel
 • Afsluiting/presentatie leerkracht

 Bij het ontwikkelen en de uitvoering van de leerlijn in Amsterdam werkt Wonderwel samen met:

 • De gemeente Amsterdam voor het aanbieden van de educatieve uitjes naar de lokale nme-organisaties
 • Het ANMEC voor het waarborgen van de kwaliteit van de Wonderwelleerlijn
 • Het ABC voor coachings- en professionaliserings trajecten voor basisscholen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren
 • Stichting Ecokids bij de uitvoering van de educatieve uitjes naar nme-locaties en techniekworkshops
 • De Nutsbedrijven bij het vormgeven van de excursie naar hun locatie 

Ook in andere gemeenten werkt Wonderwel samen met techniekcentra, nme-organisates en nutsbedrijven.

Wonderwel kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Dit afhankelijk van de behoefte van de school. Bijvoorbeeld:

 • Een lessenserie als project voor een enkele groep
 • Een aantal lessenseries voor een bepaalde bouw (kleuter, midden of bovenbouw)
 • 4 samenhangende lessenseries voor de hele bovenbouw (groepen 5, 6, 7 en 8)
 • 8 lessenseries voor een schoolbrede leerlijn W&T (kleuters t/m groep 8)
 • Een aanbod op maat

Bij interesse kan de school contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek. We kunnen dan de verschillende mogelijkheden bespreken en indien de school dat wenst een offerte maken.