Platform Amsterdam Wonderwel

Stichting Amsterdam Wonderwel heeft het initiatief genomen om een platform op te zetten waarbinnen ouders, leerkrachten en maatschappelijke partners samenwerken. Dit om kinderen op een speelse manier in te wijden in duurzaamheid. 

De stad Amsterdam is een gebied waar mensen dezelfde nutsvoorzieningen gebruiken. Dat geeft een bijzondere manier van verbondenheid: de vuilniszakken worden in dezelfde fabriek verbrand, het drinkwater komt uit hetzelfde gebied en de drollen gaan naar dezelfde rioolwaterzuivering. Voor kinderen is het leuk om te weten dat de inwoners van de stad op deze manier bij elkaar horen. Die verbinding is ook fysiek. Achter de muren van de huizen en onder de grond krioelt een enorm buizenstelsel waar (afval)water, gas en elektriciteit doorheen stromen. In die zin is het huis een spin in het web. 

Tijdens de ontwikkeling van de Wonderwel leerlijn op basisschool de Catamaran is er een groot netwerk ontstaan van verschillende partijen. Zo zijn nutsbedrijven, natuurspeeltuinen, kinderboerderijen, schoolwerktuinen, basisscholen, pabo's en ouders onderdeel geworden. Door het te ontwikkelen platform wordt dit Wonderwel netwerk zichtbaar voor elkaar en kan het dienen als ontmoetingsplaats en kan inspiratie worden gedeeld.

Als op school bijvoorbeeld de aardgasvoorziening wordt behandeld dan zoeken de kinderen thuis samen met hun ouders de gasmeter op en houden een week lang de stand bij. Tijdens een bezoek aan de natuurspeeltuin in de buurt maken de kinderen zelf gas en ontbranden dat. De medewerkers tonen interesse in hoe het aardgas de kachel van de natuurspeeltuin in de winter warm maakt en vragen hoe de kachel thuis warm wordt. De leerlingen ervaren dezelfde interesse bij het bezoek aan het bedrijf dat alle gas- en elektriciteitsbuizen in de grond legt. In het weekend gaan de kinderen samen met hun ouders naar een open dag van de nutsvoorziening en vertellen ze op school wat ze daar hebben meegemaakt. Op school bedenken de kinderen hoe ze in de winter hun huis kunnen verwarmen zonder aardgas. Ze hebben geleerd dat aardgas opraakt en dat de verbranding ervan zorgt voor opwarming van de aarde. Thuis gaan ze in praktijk brengen wat ze op school hebben bedacht...

Voor de kinderen is het inspirerend dat ze op verschillende plekken vanuit hetzelfde verhaal worden aangesproken. Naast docenten worden ook ouders en medewerkers van de (nuts)bedrijven belangrijk voor het onderwijzen in duurzaamheid. Met het platform kunnen wij volwassenen de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs samen delen. 

Daarnaast kan het platform van meerwaarde zijn omdat het allerlei losse initiatieven op het gebied van natuur, techniek en duurzaamheid (warme truiendag, energieke scholen, plastic soep, zwerfafval, geen vet door het toilet) kan verbinden aan het verhaal van de basisvoorzieningen. Zo ontstaat er voor kinderen meer samenhang en kunnen zij zelf verbanden gaan leggen.