Uitvinder gevonden

Ralph Stuyver is uitvinder. De leerlingen van groep 8 van de Catamaran hebben hem gevonden via de vereniging van uitvinders. Groep 8 is bezig met een 'proeve ven bekwaamheid'. Ze willen graag iets uitvinden wat bijdraagt aan de instandhouding van onze basisvoorzieningen. Het is de leerlingen gebleken dat het gebruik van deze voorzieningen veel fossiele brandstoffen kost. Deze brandstoffen raken op en dragen bij aan het broeikaseffect. Genoeg redenen om iets uit te vinden wat deze problemen kan oplossen.

Groep 8 van vorig jaar heeft een schetenmachine bedacht en een eigen prototype gemaakt. Dit nadat ze tot hun stomme verbazing hadden ontdekt dat in hun eigen scheten aardgas zit. Na de succesvolle onthulling van schetenmachine 'de Windjesvanger 3000' hebben ze de machine geschonken aan leerlingen van een basisschool in Loppersum. Deze gemeente in Groningen heeft last van aardgasbevingen en de leerlingen hopen dat de machine zal bijdragen tot een vermindering daarvan. Na de schenking is inderdaad het aantal bevingen drastisch teruggelopen...

Met Ralph heb ik gesproken over het dilemma dat in het verleden schaarste een belangrijke drijfveer was om uit te vinden: zo is bijvoorbeeld de riolering ontstaan uit overlast en de waterleiding uit de behoefte aan schoon water. Maar voor de kinderen van nu die leven in het rijke Westen kan de wereld wel overkomen als af. Zij zien hun ouders in ieder geval geen moeite doen om het huis te verwarmen of schoon water te laten stromen. Elektriciteit komt vanzelfsprekend uit het stopcontact en eten ligt het hele jaar rond in de supermarkt.

Toch kan dat over 10 of 20 jaar heel anders zijn en hebben we dan mensen nodig die creatieve oplossingen kunnen bedenken. Probleem is dus dat de kinderen die nu opgroeien weinig motivatie kennen om al jong bezig te zijn met hoe hun fysieke wereld werkt, terwijl dat naar de toekomst toe wel belangrijk kan worden. 

Door het gesprek met Ralph kijk ik nu anders aan tegen problemen. Hij vertelde mij dat een goed probleem het halve werk is en deze vaak het begin is van een bijzondere uitvinding. Ik wil dat graag met kinderen delen en ze zo stimuleren anders naar hun wereld te kijken. Ik denk dat we een mooie proeve van bekwaamheid kunnen verwachten als Ralph ze de kneepjes van het uitvind vak leert en we de creativiteit van de groep weten aan te boren...