Agenda

de duurzame pabo

Op maandag 15 mei ga ik op bezoek bij de Duurzame Pabo. Dat is een netwerk van pabo's en basisscholen die duurzaamheid belangrijk vinden. Ze zijn enthousiast over de Wonderwel aanpak en we gaan bespreken hoe een mogelijke samenwerking eruit kan zien. De Duurzame Pabo heeft bijvoorbeeld contact met het GDO. Dat staat voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. Misschien kunnen deze gemeenten het Wonderwel programma wel gebruiken om hun kinderen op een vrolijke manier in te wijden in duurzaamheid.

Naar de boerderij

Op maandag 3 april gaat groep 3 van de Catamaran op zoek naar waar hun eten vandaan komt. Samen met juf Marie gaan ze op bezoek bij boerderij de Koningshoeve uit Spaarndam. De kinderen gaan daar boer Gertjan en boerin Saskia helpen met het werk op de boerderij. Stallen uitmesten, koeien, schapen en lammetjes voeren en ook bij ander werk dat moet gebeuren steken de kinderen de handen uit de mouwen. Ik heb gehoord dat er ook een poepglijbaan is. En dat de kinderen te weten komen dat de poep weer op het land wordt gegooid om het gras goed te laten groeien. Dus de poep van de dieren is weer eten voor de plantjes. Echt een Wonderwel kringloop.

op naar utrecht

Op woensdag 22 maart heb ik een afspraak met Patrick van der Hofstad van Stichting Technotrend uit Utrecht. Deze stichting wil een duurzame ontwikkeling stimuleren door techniekeducatie. Ze zijn enthousiast over de Wonderwel aanpak. Samen gaan we nu bekijken of en zo ja hoe we de Utrechtse basisscholen kunnen betrekken bij de Wonderwel leerlijn. Ik vind het altijd leuk om te onderzoeken hoe ergens anders het 'Wonderwel systeem' werkt. Waar haalt Utrecht schoon drinkwater vandaan? Wie legt alle buizen aan onder de grond waar (afval)water, gas en elektriciteit doorstromen. Scheiden ze hun GFT afval en zo ja wat gebeurt daarmee?

proeve van bekwaamheid

Volgende week dinsdag 14 maart gaan we met groep 8 beginnen aan hun 'proeve van bekwaamheid'. In de voorgaande jaren zijn de leerlingen veel te weten gekomen over de werking van de basisvoorzieningen. Vorig jaar zijn we in gegaan op het gebruik van fossiele brandstoffen bij aardgas en elektriciteit. Hoe er veel CO2 vrijkomt bij de verbranding van deze brandstoffen. Maar ook dat zonder CO2 er geen fotosynthese kan plaatsvinden in de plantenbladeren. Volgens juf Saskia is de groep erg gemotiveerd om iets te bedenken dat helpt bij een duurzame toekomst. Ik ben benieuwd.

W&T cafe

Op 7 maart zijn Nienke Kwikkel van het Amsterdams nme centrum en ik uitgenodigd voor het W&T café. Met het Wonderwel programma kan een basisschool W&T op een laagdrempelige manier introduceren op school. Wonderwel begint bij vragen uit de directe leefwereld van kinderen en docenten. Waar komen water en elektriciteit vandaan en waar gaan riool en afval naartoe? Het ANMEC is enthousiast over Wonderwel omdat het kinderen op een vrolijke manier inwijdt in duurzaamheid en de toekomst van de stad.

De natuurkracht van KPN

Op 24 februari ga ik naar Hilversum voor een afspraak met Ed Dusschoten van de KPN. Ik ga met hem nadenken over de werking van de mobiele telefoon. Zoals de kraan en de wc basisvoorzieningen zijn, zo is de mobiele telefoon dat tegenwoordig ook. Maar hoe werkt deze? Welke natuurkrachten hebben wij mensen zo naar onze hand gezet dat we nu zonder probleem kunnen bellen met iemand aan de andere kant van de wereld. Ik ben benieuwd hoe de KPN dit voor elkaar krijgt. 

Kinderboerderij Westerpark

Met Maarten Hertzberger ga ik op zaterdag 4 februari 2017 bespreken hoe we de 4 kleutergroepen van de Catamaran kunnen ontvangen voor hun Wonderwel uitstapje. Leuk om met hem te bespreken hoe je de kleuters kunt verwonderen over de Wonderwel basisvoorzieningen. We nemen voor dit uitstapje voedsel en afval tot uitgangspunt. Afval van de één is weer voedsel voor de ander. Hoe mooi kunnen de kringlopen zijn. Maarten gaat op deze boerderij fris van start met educatie en ik ben benieuwd wat er uit onze bespreking komt.