Agenda

Wonderwel in Delft

Centrum voor duurzaamheid de Papaver, het Wetenschapsknooppunt Delft en Wonderwel komen op woensdag 20 september bij elkaar in Delft. Ook in Delft is er een prachtig nme-aanbod voor basisscholen. Daarbij heeft het Wetenschapsknooppunt veel ervaring met onderzoeken en ontwerpend leren. Wonderwel biedt samenhang in het onderwijs in natuur en techniek en we gaan bekijken hoe we Wonderwel kunnen inzetten voor de basisscholen in Delft. Ook in Delft hebben de basisscholen het (te) druk. Uitdaging is dan ook om het Wonderwel programma zo neer te zetten dat het geen last is maar een lust.

Onderwijsassistenten

Op maandag 18 september is Wonderwel uitgenodigd op een bijeenkomst van de ROC's van Almere en Amsterdam. Doel is om de opleiding tot onderwijsassistent en pedagogisch medewerker beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Wonderwel kan eventueel een bijdrage leveren door deze studenten de betekenisvolle leeromgeving, die Wonderwel biedt, te laten ervaren en ermee te laten werken. Zeker ook omdat in 2020 het Wetenschap en Technologie onderwijs verankerd dient te zijn in het curriculum van basisscholen. Met Wonderwel leren de toekomstige onderwijsassistenten de handen uit de mouwen te steken.

BSO De natuurfontein

Is het Wonderwel programma ook geschikt voor de naschoolse opvang? Dat is de vraag die ik ga stellen op 14 september aan Ineke Bams van BSO de Natuurfontein Zij behandelt onderwerpen rond duurzaamheid binnen de Natuurfontein. Toen Wonderwel van start ging dacht ik eerst dat het wel meer voor de bovenbouw van de basisscholen zou zijn. Tot mijn verrassing bleek het programma ook uitermate geschikt voor de onderbouw. Ineke geeft mij het idee dat het ook geschikt is voor de naschoolse opvang. Ik ben benieuwd.  

De zon en ons mobieltje

Op 21 augustus heb ik weer een afspraak met Ed Dusschoten van de KPN. De werking van de mobiele telefoon is net zo'n basisvoorziening als schoon drinkwater, riool of elektriciteit. Of misschien nog wel belangrijker voor de meeste kinderen. Reden te over om uit te zoeken hoe natuur en techniek hierbij samenkomen. In het vorige gesprek met Ed heb ik begrepen dat wij voor de werking van het mobieltje lichtstralen van de zon coderen. In het toestel worden geluidsgolven omgezet in gecodeerde lichtstralen die via een zendmast naar een ander toestel gaan alwaar de lichtstralen weer worden omgezet in geluidsgolven. Ik hoop dat Ed mij kan helpen dit voor kinderen behapbaar te maken..  

poepfabriek

'Bestaat een poepfabriek echt?' was een vraag van één van kinderen tijdens de nulmeting van groep 6. Ja hoor, op maandag 10 juli gaan we op bezoek bij de Rioolwaterzuivering van Zaandam. We zullen daar Klaas Buis ontmoeten die op deze fabriek werkt. Hij zal ons laten zien hoe onze poep en plas wordt opgeruimd. Het blijft toch een wonder dat kleine beestjes daar een belangrijke rol bij spelen. En dat wij die verwennen zodat ze hun werk goed kunnen doen. Daarbij hebben we de werking van de rioolwaterzuivering afgekeken van de natuur. Wat er in deze fabriek gebeurt, vind ook in een sloot plaats..

Alliander weer op bezoek

Op 6 juli komt Leo Stens van Alliander weer op bezoek bij de Catamaran. Hij komt helpen bij de techniekmiddag van groep 7. Deze behandelen de werking van aardgas en elektriciteit. Het gegeven van fossiele brandstoffen staat centraal bij deze lessenserie. Kinderen ontdekken dat door de verbranding van die stoffen rond de aarde een deken van broeikasgassen ontstaat waardoor de aarde opwarmt. Leo komt vertellen dat Alliander druk doende is om na te denken over hoe onze energietoevoer in de toekomst geregeld kan worden. Dit zonder uitstoot van CO2. Hij komt met spannende verhalen en doet met de kinderen een oefening in de zandbak rond het aanleggen van aardgas- en elektriciteitsbuizen onder de grond.

Duurzaamheid

Op maandag 3 juli ontmoet ik André de Hamer van de Duurzame Pabo. We gaan verder praten over hoe de Wonderwel leerlijn van dienst kan zijn aan de ontwikkeling van duurzaamheid. Probleem daarbij is dat basisscholen worden overvoerd met aanbod. We gaan bespreken hoe de Wonderwel leerlijn in die zin geen last maar een lust wordt voor de scholen. Belangrijk daarbij is dat de uitvoering van de leerlijn niet alleen op het bordje terecht komt van de basisscholen, maar dat het een samenwerking wordt van ouders, nutsbedrijven, nme-centra en de scholen. Op basisschool de Catamaran hebben we met die samenwerking goede ervaringen opgedaan.

Techniekmiddag groep 6

Op donderdag 29 juni komt André Burger langs. Hij is van Waternet en komt helpen bij de techniekmiddag op de Catamaran. De leerlingen van groep 6 onderzoeken de werking van het riool en zijn erachter gekomen dat Waternet daarbij een belangrijke rol speelt. Tijdens de techniekmiddag gaan ze zelf een riolering aanleggen, een zwanenhals maken en onderzoeken waarom vet en babydoekjes zo slecht zijn voor het riool. André opent de middag en de kinderen mogen hem van alles vragen. Ik ben benieuwd welke dat zijn.

Utrecht Natuurlijk

Op woensdagmiddag 14 juni zal Wonderwel zich presenteren op de ontdek- en scholingsmiddag van Utrecht Natuurlijk. Deze stichting brengt de natuur dichterbij voor de Utrechters. Ze bieden Utrechtse leerlingen een uniek onderwijsprogramma boordevol natuurervaringen. Utrecht Natuurlijk is enthousiast over de manier waarop Wonderwel techniek koppelt aan natuur. Deze middag is een mogelijkheid voor basisschooldirecteuren en docenten om te proeven aan het aanbod voor komend schooljaar. De Wonderwel leerlijn is opgenomen in dit aanbod.

buizen, beestjes en het Riool

Op dinsdag 6 juni start de lessenserie riool voor groep 6 van de Catamaran. Ook nu weer bestaat het programma uit bijzondere activiteiten. Wat is er leuker voor kinderen om na te denken over hoe hun wc werkt. Het verhaal is ook te mooi om waar te wezen. Kleine beestjes die de drollen van alle Amsterdammers smakelijk verteren en zo de boel opruimen. Maar dan moeten de bacterien wel goed worden verzorgd. Hoe kunnen we dat doen? Andere vragen die in deze lessenserie aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe werkt een zwanenhals en waar gaan eigenlijk de drollen van natuurspeeltuin het Woeste Westen naartoe? Ik denk dat Martin van het Woeste Westen ons daarover een mooi verhaal kan vertellen. En natuurlijk gaan we naar de plek waar het allemaal echt gebeurt en de kleine beestjes hun belangrijke werk doen: de Rioolwaterzuivering.