Agenda

warmtepomp

Woensdag 17 september ga ik samen met Marlie Hollands naar de opening van het Warmtepompcentrum in Hoofddorp. Dit centrum is gebouwd door Installatiewerk Nederland. Zij zijn de opleiders voor de installatie- en elektrobranche. Door de energietransitie zijn er grote aantallen installateurs nodig om alle gebouwen energieneutraal te maken. In het nieuwe Warmtepompcentrum kunnen de aankomende installateurs worden opgeleid bij het werken met warmtepompen. Grote vraag is natuurlijk: 'hoe werkt een warmtepomp?'. Gaan we echt in een omgekeerde ijskast wonen? Dat wordt dan goed isoleren.  

Workshop voor team de Wilgen

Op maandag 15 oktober geef ik een workshop in Hoofddorp aan het team van basisschool De Wilgen. Alle groepen van deze basisschool starten na de herfstvakantie met de Wonderwel lessenseries. Dit in het kader van duurzaamheid. Ingrid Sjerps van duurzaamheidscentrum NMCX zal ook aanwezig zijn. Zij coordineert de excursies die vanuit de lessenseries gedaan gaan worden. In de workshop zal ik de samenhang aangeven tussen natuur en techniek bij de levering van onze basisvoorzieningen. Het gaat daarbij altijd om bacterien, kringlopen en fotosynthese (natuur) en buizen, dynamo's en pompen (techniek). De vraag die mij blijft verwonderen is: 'hoe heeft de mens het voor elkaar gekregen dat we nu bliksemkracht uit een stopcontact halen?'.  

Wonderwel in Amstelveen

Op dinsdag 9 oktober heb ik op de prachtige kinderboerderij Elsenhove in Amstelveen een afspraak met 2 nme-ambtenaren over Wonderwel. Het zijn Mirella Vierveijzer en Sytske Romijn. Dit mede doordat ik tegenwoordig vanuit de VTi ook contacten heb met VMBO Panta Rhei in Amstelveen. Zo ligt er een prachtig verhaal om met het Wonderwel boek, programma en kaart ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd te interesseren voor techniek op zo'n manier dat ze graag ook doorstromen naar het VMBO. Vanuit de energietransitie biedt het werken in de installatietechniek enorm veel kansen voor de jongeren op het (V)MBO! Ik ben benieuwd hoe Mirella en Sytske dat zien en hoe we Wonderwel kunnen laten landen in Amstelveen.

De Groene Kapstok

Op dinsdag 2 oktober geef ik een Wonderwel workshop voor basisschooldocenten in Haarlemmermeer. Dit in het kader van de 5 de inspiratie manifestatie Groene Kapstok 2018. Het wordt georganiseerd door en voor basisscholen. Het biedt inspiratie voor verduurzaming van zowel schoolgebouw als schoolomgeving. 'Hoe vul ik mijn lesprogramma duurzaamheid in en zoek ik samenwerking met de buurt?' Het wonderwel programma kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Kennismaking met installateurs

In de maanden juni, juli en september 2018 heb ik vanuit mijn projectleiderschap TI Campus bij de VTi veel installatiebedrijven gesproken. Dit zijn bedrijven als Dmissi, Homij, van Dorp, Swart, Bam, Nexton, Croon Woter&Dros en Bonarius. Allemaal bedrijven die zich aan de VTi hebben verbonden en graag willen bijdragen aan meer en beter gekwalificeerd personeel. De gesprekken zijn hartelijk en steeds valt mij op dat mijn gesprekspartners bijzondere carrieres hebben gemaakt binnen de techniek. Ook heb ik veel docenten van V(MBO)'s gesproken. Zij vertellen mij dat bedrijfsbezoeken belangrijk zijn omdat leerlingen zo een goede keuze kunnen maken in wat ze willen. 

Wonderwel sollicitatie

Op donderdag 17 mei heb ik een sollicitatiegesprek met de Vakschool Technische Installateurs. Er is een vacature als projectleider TI Campus. De projectleider gaat via een interactieve kaart inzichtelijk maken welke techniekfaciliteiten er in de metropool Amsterdam zijn. Amsterdam als één groot technieklokaal. Via die kaart kunnen bijvoorbeeld basisschooldocenten een techniekworkshop boeken bij een VMBO met een technieklokaal. Zo maken de leerlingen kennis met een VMBO school en ervaren ze hoe leuk het is om met de handen te werken. 

Aftrap op basisschool het Atelier in Diemen

Op woensdag 16 mei starten we op basisschool het Atelier in Diemen met het Wonderwel programma. Dit met workshops voor alle groepen van deze basisschool. Op die manier kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten kennismaken met Wonderwel. Directeur Jan Heijmans en het bestuur van de school zijn enthousiast en willen het programma volgend schooljaar aanbieden aan elke groep van het Atelier. Leuk om volgend schooljaar voor het Atelier een Wonderwelkaart te maken met daarop de locaties waar al hun voorzieningen vandaan komen. 

De catamaran

De maanden maart en april 2018 zijn de maanden dat alle groepen van de Amsterdamse basisschool de Catamaran Wonderwel gaan uitvoeren. Elke groep onderzoekt waar 'hun' basisvoorziening vandaan komt. Zo gaat bijvoorbeeld groep 3 naar de boerderij, groep 4 naar de waterleidingduinen, groep 5 naar de Stadsreiniging Binnenstad en groep 6 naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij elke lessenserie zit ook een thuiswerkopdracht dus de ouders van de leerlingen doen ook mee. Aan het eind van het project zijn er presentaties en komt de bestuursvoorzitter van de scholenkoepel kijken. Leuk om te weten dat vorig jaar de Catamaran met het Wonderwel programma de TechniekTrofee 2017 heeft gewonnen.

Wonderwel naar Delft

Op donderdag 29 maart ga ik weer naar Delft. Sylvia Looijestijn van Duurzaamheidscentrum de Papaver wil concrete afspraken maken over hoe Wonderwel in Delft kan aarden. Het is wel leuk om te merken dat het enige tijd kost om de verschillende nme-centra rond Amsterdam te interesseren, maar dat iedereen enthousiast is en naar manieren zoekt om Wonderwel verder te brengen. Sylvia vindt Wonderwel ook aantrekkelijk omdat het thematisch werkt. Wonderwel brengt geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, natuur en techniek samen in een betekenisvol geheel.

Samenwerking VTI en Wonderwel

Op vrijdag 23 maart heb ik een afspraak met Martin de Haan en Ruud Porck bij ROC van Amsterdam op de Tempelhofstraat. Bijzonder is dat én de Vakschool Technische Installatie én Wonderwel beide de insteek hebben van duurzaamheid en installatiewerk. Ieder weer op eigen manier. De VKI steekt in op de enorme duurzaamheidsopgave om iedereen voor 2050 van het aardgas af te helpen en de installateurs die daarbij nodig zullen zijn. Wonderwel steekt in vanuit de verwondering over de werking van onze basisvoorzieningen en hoe we die in de toekomst gaan waarmaken. Samenwerking lijkt voor de hand te liggen.