Agenda

Afscheid haarlemmermeer

Op vrijdag 21 december ga ik naar Hoofddorp voor een afspraak met Ingrid Sjerps van het duurzaamheidscentrum NMCX. We gaan dan bespreken hoe Ingrid verder gaat met Wonderwel nu de pilot die we samen hebben gedraait afloopt. We hebben het Wonderwel programma klaar gemaakt voor de Haarlemmermeer en dit voorjaar gaan er weer basisscholen mee aan de gang. Ingrid heeft 2 collega's gevraagd om te helpen mijn rol over te nemen. Op vrijdag 21 december geef ik hun een 'train de trainer' workshop. Het voelt wel een beetje alsof ik een kindje ga loslaten. Bij loslaten is vertrouwen belangrijk en dat heb ik zeker in Ingrid en de NMCX in Haarlemmermeer.

Update wonderwelboek

Samen met de VTi gaan we het Wonderwelboek een update geven richting duurzaamheid. Op donderdag 20 december heb ik een afspraak met Rianne van Duin. Zij is illustrator en heeft in 2012/13 het eerste Wonderwelboek vormgegeven. Dit keer gaan we bekijken hoe we de twee extra pagina's duurzaamheid bij het hoofdstuk drinkwater gaan invullen. We hebben al eerder het hoofdstuk aardgas verrijkt met een warmtepomp en een inductiekookstel. Bij drinkwater blijkt dat we een deel van ons afvalwater best thuis kunnen opvangen, schoonmaken en weer hergebruiken. Leuk om met Rianne te bespreken hoe zij dat mooi kan illustreren. Ik denk dat we er een leuk grapje bij doen met een flesje spa blauw, want het blijft een raar idee dat we daarmee onze wc doorspoelen.

De Bonarius Academy

Op woensdag 12 december ga ik met Arjen Binkhorst van Bonarius praten over hoe zij op de TI Campus kaart willen komen te staan. Bonarius heeft een eigen akademy en biedt zo veel jonge mensen de kans om het vak van verwarmingsmonteur te leren. Net als Ymere zijn ook zij een erkend leerbedrijf. Ook over duurzaamheid valt bij Bonarius een hoop te leren. Zo adviseren zij over duurzame oplossingen op het gebied van energiezuinige installaties. In de jaren 50 van de vorige eeuw stond Bonarius midden in de transitie van stadgas naar aardgas. Nu gaan we van aardgas naar andere vormen van energie en ook bij die transitie speelt Bonarius graag een rol. 

Ymere op de kaart

Op dinsdag 11 december ga ik praten met Ron Scholte van woningbouwvereniging Ymere. Ymere is ook in 2018 uitgeroepen tot beste leerbedrijf voor het MBO. Vanuit de VTi zijn we bezig om een website (kaart) te ontwikkelen waarop (V)MBO scholen kunnen zien naar welke bedrijven ze uitstapjes kunnen maken. Deze uitstapjes dienen om de leerlingen kennis te laten maken met de bedrijven. Ik weet dat Ron enthousiast is over dit initiatief en ik ga met hem bespreken hoe Ymere op deze kaart wil staan. Zo hebben zij in Diemen een prachtig praktijklokaal waar leerlingen heel goed kunnen ervaren wat het bijvoorbeeld betekent om te werken in de storingsdienst. Wat mij betreft verdient dit lokaal een plek op de kaart.

Bredero havo

Op vrijdag 30 november ben ik te gast op de Bredero havo in Amsterdam Noord. Ik ben door Martin Verhoeven gevraagd om te komen vertellen hoe het Wonderwel programma in elkaar steekt. De vraag van deze middag zal zijn of Wonderwel dienend kan zijn voor de duurzame opgave die deze school zich ten doel heeft gesteld. Samen met de docenten natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde gaan we onderzoeken hoe deze vakken kunnen worden geíntegreerd in het wonderwel programma. Ik vind dit een erg leuke uitdaging want natuurlijk hangt de werking van de stad van natuurwetten aan elkaar. Hoe maken we die wetten voor de leerlingen vanuit de werking van de stad praktisch inzichtelijk? 

Wonderwel in Gouda

Op donderdag 29 november 2018 ben ik door Birgit Groothuis uitgenodigd in Gouda. Birgit werkt voor de Brede School en is  coórdinator van het Techniekpunt Gouda. Ook zal Else Lotte van Driel aanwezig zijn van het natuur en milieu educatiecentrum Gouda. Samen gaan we bespreken hoe de Wonderwel lessenseries kunnen helpen om kinderen al jong te betrekken bij de werking van hun stad. Ook in Gouda is er grote behoefte aan praktisch opgeleide jongeren die hun handen voor een duurzame stad uit de mouwen willen steken. De samenhang die Wonderwel geeft aan natuur en techniek vinden ze ook daar interessant.

Techniek op het Nova College

Groep 7/8 van basisschool De Wilgen gaat vanuit het Wonderwel programma op 13 november naar de Haarlemmermeerse techniekdag op het Nova College in Hoofddorp. De juf van groep 7/8 vindt dat een goed plan omdat de leerlingen van haar groep zo ook eens een (V)MBO van binnen zien. Het belooft een mooie dag te worden omdat er voor de leerlingen allerlei techniekworkshops zijn georganiseerd. Zo gaan ze bijvoorbeeld een bootje bouwen dat vaart op zonne-energie. Dat sluit goed aan op de Wonderwel lessenserie die deze groep behandelt. Hoe kunnen we meer zonne-energie gebruiken en minder fossiele brandstoffen?

de keutelles

Op vrijdag 2 november gaat een groep kleuters van De Wilgen naar Kinderboerderij de Boerenzwaluw voor een keutelles. Daar gaan ze op zoek naar keutels van konijnen, cavia's, schapen, geiten en kalkoenen. Onder begeleiding van ouders gaan de kleuters in verschillende groepjes met schepje en emmer op zoek naar deze bijzondere schatten. Ze worden verzameld en aan het eind van de les worden ze in een hele grote emmer gestopt. Daarna zal deze emmer naar de composthoop worden gebracht. Gek toch dat de poep van de dieren weer als compost op het land terecht komt en daar voer is voor de plantjes. Het woord wonderwel is hier echt op z'n plaats. In de natuur bestaat er geen afval.

Wonderwel techniekdagen

Op woensdag 31 oktober en do 1 november vinden de Wonderwel techniekdagen plaats op basisschool De Wilgen uit Hoofddorp. In die week vindt daar het Wonderwel project plaats. Alle groepen voeren een lessenserie uit en gaan op zoek naar hoe 'hun' basisvoorzieng werkt. Dit in het kader van duurzaamheid. Tijdens de techniekdagen knutselen de kinderen met afvoer- elektra-, gas- en waterleidingen. Als deze aan elkaar zijn gekoppeld worden ze vastgeschroefd op een houten plaat. Moet de schroef rechtsom of linksom? Altijd weer leuk om te zien hoe kinderen daarmee bezig zijn. Ook bouwen ze dan een waterzuiveringsfabriek, maken ze drollen en een schakelaar. Wat zullen de kinderen blij zijn om lekker met hun handen bezig te zijn

Vti Today-VTi tomorrow

Op maandag 29 oktober vindt van 17 uur tot 21 uur de netwerk bijeenkomst plaats van de Vakschool Technische installaties (VTi). De VTi is een privaat-publieke samenwerking van overheden, bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Het doel is meer en beter gekwalificeerd personeel voor de installatiebranche aan te trekken. Er vinden op die dag verschillende workshops plaats en ik geef een workshop aan de werkgevers over hoe een goed bedrijfsbezoek eruit kan zien. Hoe sluit het aan bij de belevingswereld van de leerlingen en wat wil je laten zien van je bedrijf waar je trots op bent?