Groep 7 op avontuur

Op donderdag 11 mei start groep 7 van juf Melanie met hun Wonderwel lessenserie. Ze behandelen daarbij de werking van aardgas en elektriciteit. Dit vanuit het gegeven van de fossiele brandstoffen. Aardgas is een fossiele brandstof en voor de opwekking van elektriciteit wordt in kolencentrales fossiele brandstof gebruikt. Hierbij komt veel CO2 vrij dat een broeikasgas is. Met het programma van groep 7 worden de leerlingen voorbereid op dat het in de toekomst meer duurzaam zal moeten. 

Na de introductie nemen ze eerst een duik in de Amsterdamse geschiedenis. Dit met een bespreking over hoe vroeger in de Westergasfabriek stadsgas werd gemaakt en waar dat voor werd gebruikt. Op dinsdag 23 mei gaat groep 7 naar de Westergasfabriek voor een rondleiding over het terrein en de fabriek. Tijdens de rondleiding mogen de kinderen hun van huis uit meegenomen groenteafval gooien in een machine die van dat groenteafval biogas maakt. Dat biogas wordt in dezelfde machine gebruikt om elektriciteit op te wekken. Rara hoe kan dat? Voordat we vertrekken ga ik ze over dit wonder der natuur vertellen. Er wordt zo nog steeds gas gemaakt op het Westergasterrein alleen nu niet van kolen maar van groenteafval.

Daarna lopen we door naar natuurspeeltuin het Woeste Westen waar de kinderen zelf gas gaan maken. Het principe dat ze daarbij gebruiken is dezelfde als die vroeger werd gebruikt bij de Westergasfabriek. Ook hier weer allemaal mogelijkheden voor kinderen om zelf verbanden te leggen tussen de natuurkrachten en het gebruik van techniek door mensen. 

Bij de techniekmiddag die later in de maand volgt komt Alliander vertellen over hoe alle gas- en elektra leidingen onder de grond worden aangelegd. Spannend en best gevaarlijk werk. De zandbak van de kleuters mag die dag worden gebruikt om buizen in te graven. Ook gaan kinderen zelf van gasbuizen en elektrabuizen circuits aanleggen. Normaal zijn deze buizen verstopt achter de muur, maar deze keer gaan we ze naar voren halen en kunnen kinderen er lekker mee knutselen.

Ook staat er in deze lessenserie een bezoekje gepland aan het ROC van Amsterdam waar de installateurs (loodgieters) van morgen worden opgeleid. De leerlingen en hun begeleiders van het ROC laten zien waar zij de hele dag zoal mee bezig zijn. Ik heb gevraagd of onze leerlingen ook zelf al mee mogen doen. Zo is het niet alleen luisteren maar ook lekker doen met de handen.