Wonderwel voor de kleuters

In de tweede week van april beginnen de kleutergroepen van de Catamaran aan hun Wonderwel lessenserie. Dit met als titel: Hoera, mijn huis doet het Wonderwel. Het is voor hen de eerste kennismaking met het Wonderwel verhaal. Ze leggen tijdens deze lessenserie de bodem voor wat er in de latere jaren nog gaat komen. Ze bespreken eerst hoe fijn het is dat alles het doet thuis. Lekker water uit de kraan. Stroom uit het stopcontact voor de lampen en televisie. Hun afval kunnen ze kwijt in de vuilnisemmer en er ligt eten in de ijskast. Dit jaar zoemen ze in op voedsel en afval.

Ze brengen in april allemaal een bezoekje aan de kinderboerderij en nemen voor de composthoop fruitafval mee. Op de boerderij is een mooi Wonderwel programma bedacht waarbij ze ook drollen van de dieren verzamelen en naar dezelfde composthoop brengen. Naast deze hoop ligt een berg aarde waar veel wormen leven. Daar gaan ze er ook een paar van zoeken voor de composthoop. De kinderen leren zo dat het afval van de één weer voedsel is voor de ander. Zo leggen ze de basis voor alle wonderlijke kringlopen die in de Wonderwel verhalen gaan komen.

Volgend jaar gaan de kleuters meer in op alle techniek die mensen hebben bedacht om de dagelijkse voorzieningen mogelijk te maken. Ze gaan zelf water zuiveren, ze bouwen van blokken en buizen een huis dat het doet, leggen al zelf een afvoer aan en een elektriciteitsnetwerk. Voor ons volwassenen is het leuk om te onderzoeken hoe we kleuters al vroeg mee kunnen nemen in de fascinatie voor een bijzondere samenspel. Het samenspel van natuur en techniek bij de levering van de basisvoorzieningen. Wat zijn natuurwetten bijzonder en mensen toch knap...