Actueel

Lessenserie Afval

Op 8 september 2016 begint deze lessenserie met de nulmeting. Daarna komen de kinderen op verschillende manieren in aanraking met dit bijzondere onderwerp. We gaan op bezoek bij Arie een gepensioneerde en bevlogen stadsreiniger van Amsterdam. We bezoeken het Woeste Westen en ontdekken daar dat afval in de natuur niet bestaat. Ook is er een techniekmiddag waar met de handen kan worden geknutseld en ontdekt. Zo is er voor ieder kind wat wils... 

Wonderwel van start

Basisschool de Catamaran gaat dit schooljaar fris van start met Wonderwel. Komende maand gaan de kinderen er weer op uit. Groep 4 onderzoekt hoe ons drinkwater in de kraan komt, groep 5 onderzoekt waar ons afval (vuilniszak) blijft en groep 8 begint met hun 'proeve van bekwaamheid'. Dit jaar zal extra aandacht worden besteedt aan de vragen die kinderen zelf hebben rond de thema's. Tijdens de presentaties ter afsluiting van de lessenserie zullen de kinderen op geheel eigen wijze hun antwoorden met ons delen.

voor de ouders

De ouders van basisschool de Catamaran hebben bij de Wonderwel activiteiten dit schooljaar een belangrijke rol gespeeld. Ze assisteerden bij de techniekworkshops, ze gingen mee naar de verschillende uitstapjes en toonden daarbij veel interesse. Daarnaast heeft de ouderraad ook allerlei bijkomende kosten van het Wonderwel programma betaald. Daarom ouders reuze bedankt!
Download hier de nieuwsbrief.

Eten en wonderwel techniek

Op donderdag 30 juni 2016 vindt de techniekworkshop plaats voor groep 3. Deze groep ontdekt dit schooljaar waar hun eten vandaan komt. Ze zijn vorige maand op boerderijbezoek geweest en enthousiast thuisgekomen. Tijdens de techniekmiddag gaan we graan malen en eten koken. Eten koken is een pracht voorbeeld van natuur en techniek. Het eten is de natuur en het bereiden daarvan gebeurt met techniek. Een mes en een knoflookpers, een koekenpan en een lepel is gereedschap voor de kok zoals een hamer dat voor de timmerman is. Ik denk dat we na deze middag heerlijk zullen smullen.  

Hoe komt water uit de kraan?

Voor groep 4 van de Catamaran wordt donderdag 4 juni de dag van hun Wonderwel techniekworkshop. Ze maken dan een eigen waterzuiveringsfabriek en leggen als loodgieters echte water- en afvoerleidingen aan. Daarnaast gaan ze ervaren hoe waterdruk werkt. Zinvol omdat bij hun in de buurt op het oude Gemeentelijk Waterleidingterrein een enorme watertoren staat. Na een proef met een petfles leggen ze voor het eerst een relatie tussen die watertoren en het water uit hun kraan. Hoe leuk is het om de echte wereld binnen te halen.

Techniekmiddag met liander

Mogen onze kinderen van groep 7 een keer een dag meewerken op straat als jullie de gas- en elektraleidingen leggen? Het antwoord van Liander was dat dat te gevaarlijk is want dat werk gebeurt letterlijk onder hoogspanning. Maar ze wilden graag meedenken over hoe we de leerlingen het werk kunnen laten beleven wat Liander elke dag doet. Op dinsdag 24 mei komt Leo Stens van Liander naar de Catamaran toe. Hij komt helpen met onze techniekmiddag en neemt echte leidingen mee waar de kinderen mee kunnen knutselen. De zandbak op het speelplein krijgt die middag een belangrijke taak....

Meewerken op de boerderij

Op vrijdag 20 mei gaan we met groep 3 op bezoek bij boerderij de Koningshoeve in Spaarnwoude. We zijn op zoek naar waar ons eten vandaan komt. Tijdens de nulmeting hebben we graankorrels gekauwd, gemalen en gezaaid. Daar bakken we dus brood van en pannenkoeken en koekjes en... Maar waar en hoe groeit het graan? En waar komt onze melk vandaan? We gaan het beleven op de boerderij en de boer en boerin meehelpen met al het boerenwerk. Ook hebben de kinderen vragen bedacht voor de boer en boerin.

Naar de Amsterdamse waterleidingduinen

Op vrijdag 13 mei gaan we met groep 4 naar de duinen waar ons heerlijke drinkwater vandaan komt. De bus komt voorrijden en rond 10 uur zijn we in de duinen. Tijdens het bezoek heeft Waternet een leuk programma voor ons. De medewerkers van Waternet weten dat we vanuit het Wonderwel programma komen. De kinderen hebben vragen bedacht over hoe ons drinkwater wordt schoongemaakt en waar het vandaan komt. Tijdens de techniekmiddag later in het jaar gaan we zelf de duinen naspelen en water zuiveren.

Techniekmiddag groep 5

Op dinsdag 10 mei 2016 vindt de Techniekmiddag plaats voor groep 5 van de Catamaran. Deze groep behandelt afval en de weg van de vuilniszak. Tijdens deze middag gaan we afval hergebruiken en er mooie kunstwerken van maken. Ook gaan we knutselen met elektriciteit. Dit omdat het zo bijzonder is dat het afval dat niet hergebruikt kan worden, via de vuilniszak in een hele hete oven komt. Een kraanmachinist gooit de zakken in de oven van de vuilverbrandingsfabriek. Met de hitte wordt stoom gemaakt en die draait weer een dynamo aan voor elektriciteit. Een pracht vorm van stadse kringloop.