Actueel

Onderzoekend leren

Dit voorjaar gaan we met verschillende groepen van de Catamaran weer op onderzoek naar hoe onze basisvoorzieningen werken. Groep 3 onderzoekt waar ons voedsel vandaan komt en groep 6 waar de drollen naartoe gaan. Groep 7 behandelt de werking van aardgas en elektriciteit en onderzoekt wat deze te maken hebben met fossiele brandstoffen. Tenslotte gaat groep 8 een 'proeve van bekwaamheid' afleggen. Ik heb net juf Saskia van deze groep gesproken en die verwacht veel van de proeve van bekwaamheid. Volgens de juf is het namelijk een hele enthousiaste en creatieve groep. Natuurlijk mogen we de kleuters niet vergeten die ook met Wonderwel aan de gang gaan. Groep 4 en 5 zijn vrijgesteld want die hebben afgelopen najaar hun onderzoek gedaan. 

Op naar de Haarlemmermeer

Maandag 12 december heb ik een afspraak in Hoofddorp met Ingrid Sjerp en Rudy Klaassen van het NMCX. Dat is het centrum voor Duurzaamheid in de Haarlemmermeer. Ook zij hebben een fantastisch educatief aanbod. In de Haarlemmermeer zijn ze ook zeer actief om naast scholen ook bedrijven en burgers uit te nodigen bij vraagstukken rond duurzaamheid. Geholpen door het NMCX nemen op uiteenlopende manieren bewonersgroepen initiatief tot het vergroenen van hun wijk. Ook zijn er alle goede contacten met de verschillende nutsbedrijven. Ook hier ligt de vraag voor of Wonderwel iets kan toevoegen en zo ja hoe. Op nieuwspagina geef ik een verslag.  

Wonderwel in Zaanstad

Op 7 december 2016 heb ik een afspraak in Zaanstad met Tom Kisjes en Flip Valk. Zij zijn van het Zaans natuur en milieu museum. We gaan bespreken of het Wonderwel programma eventueel toegevoegde waarde kan hebben voor het educatieve werk van dit nme-centrum. Ik verheug mij op deze afspraak want ik heb op hun website gezien dat ze een bijzonder museum beheren. In dat museum ook een aantal opgezette dieren waaronder een prachtige uil. 

goed nieuws

Het lijkt of de Wonderwel puzzel in elkaar valt. Het laatste half jaar werd duidelijk dat het Amsterdams NME centrum en de gemeente Amsterdam (afdeling NME en afdeling Techniek) enthousiast zijn over het door Wonderwel ontwikkelde aanbod. De gemeente vindt dat dit aanbod techniek op een originele manier koppelt aan natuur. Daarnaast zijn ze blij met de aandacht voor duurzaamheid. Samen gaan we nu het Wonderwel aanbod zo voorbereiden dat alle Amsterdamse basisscholen vanaf mei 2017 er gebruik van kunnen maken. 

Wonderwel in utrecht

Op woensdag 9 november vindt er een Wonderwel Techniekochtend plaats op basisschool de Blauwe Aventurijn in Utrecht. Groep 4 onderzoekt waar het schone drinkwater vandaan komt. Tijdens de techniekochtend gaan de kinderen zelf knutselen met buizen van de waterleiding en buizen van de afvoer. Ze maken verschillende filters en onderzoeken welke het best het vieze water schoonmaakt. Ook testen ze hoe waterdruk werkt. Tijdens deze ochtend zijn de kinderen lekker bezig met hun handen en echt gereedschap. Maar we beginnen natuurlijk met de zwanenhals. Zouden de kinderen in Utrecht weten hoe die heet en hoe die werkt?

samenwerking met anmec

Woensdag 2 november 2016 heb ik een afspraak met Nienke Kwikkel van het AMNEC. We gaan een plan maken om het Wonderwel programma in mei 2017 aan alle Amsterdamse basisscholen aan te kunnen bieden. Het ANMEC is enthousiast over Wonderwel omdat het op een originele manier techniek koppelt aan natuur. Daarbij sluit het programma goed aan bij de directe leefwereld van kinderen en worden deze op een vrolijke manier ingewijd in duurzaamheid. En zo gaan het ANMEC en Wonderwel samen voor een duurzame stad.

Wonderwel vliegt uit

Op 14 oktober 2016 ga ik op bezoek bij een basisschool in Barchem. Barchem ligt bij Deventer. Via het onderwijsadviesbureau KPC zijn ze bekend geworden met Wonderwel. Ze zijn er enthousiast over en willen van mij graag weten hoe Wonderwel werkt. Zo kunnen zij bekijken of ze met Wonderwel aan de gang gaan. In die buurt is ook er interesse van andere basisscholen en die komen 14 oktober buurten tijdens mijn presentatie. Ik ga ze vertellen hoe wij in Amsterdam met Wonderwel techniek aan natuur koppelen. Hoe wij een onderzoekende houding stimuleren en de kinderen op een speelse manier in aanraking brengen met duurzaamheid. Ik ben benieuwd naar de reactie uit Overijssel.