Actueel

Duurzaamheid

Op maandag 3 juli ontmoet ik André de Hamer van de Duurzame Pabo. We gaan verder praten over hoe de Wonderwel leerlijn van dienst kan zijn aan de ontwikkeling van duurzaamheid. Probleem daarbij is dat basisscholen worden overvoerd met aanbod. We gaan bespreken hoe de Wonderwel leerlijn in die zin geen last maar een lust wordt voor de scholen. Belangrijk daarbij is dat de uitvoering van de leerlijn niet alleen op het bordje terecht komt van de basisscholen, maar dat het een samenwerking wordt van ouders, nutsbedrijven, nme-centra en de scholen. Op basisschool de Catamaran hebben we met die samenwerking goede ervaringen opgedaan.

Techniekmiddag groep 6

Op donderdag 29 juni komt André Burger langs. Hij is van Waternet en komt helpen bij de techniekmiddag op de Catamaran. De leerlingen van groep 6 onderzoeken de werking van het riool en zijn erachter gekomen dat Waternet daarbij een belangrijke rol speelt. Tijdens de techniekmiddag gaan ze zelf een riolering aanleggen, een zwanenhals maken en onderzoeken waarom vet en babydoekjes zo slecht zijn voor het riool. André opent de middag en de kinderen mogen hem van alles vragen. Ik ben benieuwd welke dat zijn.

Catamaran genomineerd

Basisschool de Catamaran is met het Wonderwel programma genomineerd voor de landelijke techniektrofee. De trofee wordt uitgereikt door Techniektalent.nu. Dit is een samenwerking tussen werkgevers- en werknemers organisaties met als doel om meer kinderen te interesseren voor techniek. De directeur van de Catamaran Stella Meijboom is trots op de nominatie. Ze verheugt zich op de komst van de jury op maandag 22 mei. De jury bekijkt dan hoe de Catamaran vorm geeft aan het W&T onderwijs. Er zijn drie scholen genomineerd en op 20 juni wordt de winnaar bekend gemaakt. Spannend! Bekijk bij techniektalent.nl de nominaties.

Utrecht Natuurlijk

Op woensdagmiddag 14 juni zal Wonderwel zich presenteren op de ontdek- en scholingsmiddag van Utrecht Natuurlijk. Deze stichting brengt de natuur dichterbij voor de Utrechters. Ze bieden Utrechtse leerlingen een uniek onderwijsprogramma boordevol natuurervaringen. Utrecht Natuurlijk is enthousiast over de manier waarop Wonderwel techniek koppelt aan natuur. Deze middag is een mogelijkheid voor basisschooldirecteuren en docenten om te proeven aan het aanbod voor komend schooljaar. De Wonderwel leerlijn is opgenomen in dit aanbod.

buizen, beestjes en het Riool

Op dinsdag 6 juni start de lessenserie riool voor groep 6 van de Catamaran. Ook nu weer bestaat het programma uit bijzondere activiteiten. Wat is er leuker voor kinderen om na te denken over hoe hun wc werkt. Het verhaal is ook te mooi om waar te wezen. Kleine beestjes die de drollen van alle Amsterdammers smakelijk verteren en zo de boel opruimen. Maar dan moeten de bacterien wel goed worden verzorgd. Hoe kunnen we dat doen? Andere vragen die in deze lessenserie aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe werkt een zwanenhals en waar gaan eigenlijk de drollen van natuurspeeltuin het Woeste Westen naartoe? Ik denk dat Martin van het Woeste Westen ons daarover een mooi verhaal kan vertellen. En natuurlijk gaan we naar de plek waar het allemaal echt gebeurt en de kleine beestjes hun belangrijke werk doen: de Rioolwaterzuivering. 

de duurzame pabo

Op maandag 15 mei ga ik op bezoek bij de Duurzame Pabo. Dat is een netwerk van pabo's en basisscholen die duurzaamheid belangrijk vinden. Ze zijn enthousiast over de Wonderwel aanpak en we gaan bespreken hoe een mogelijke samenwerking eruit kan zien. De Duurzame Pabo heeft bijvoorbeeld contact met het GDO. Dat staat voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. Misschien kunnen deze gemeenten het Wonderwel programma wel gebruiken om hun kinderen op een vrolijke manier in te wijden in duurzaamheid.

Eco-Schools en Wonderwel

De heer Hak van Nispen, directeur van SME advies en coordinator van de Eco-Schools is enthousiast over de Wonderwel lessenseries. Eco-Schools is een Europees keurmerk voor basisscholen die met duurzaamheid aan de gang gaan. Hij vindt vooral het onderzoekende leren in de eigen schoolomgeving aansprekend. Teveel onderwijs is gericht op wat anderen vinden dat kinderen moeten leren, zegt hij. De heer van Nispen ziet voor zich dat, als Eco-schools bezig zijn met bijvoorbeeld waterbesparing, ze het Wonderwel drinkwater- en riool programma kunnen uitvoeren. Dit als invulling van het keurmerk Eco-Schools.