Actueel

hogeschool driestar

Op woensdag 11 oktober 2017 is Wonderwel door Brigit Groothuis uitgenodigd bij Hogeschool Driestar Educatief te Gouda. Hier worden jongeren opgeleid tot de juffen en meesters van de toekomst. Driestar organiseert op deze dag een symposium over techniekonderwijs. Leraren en aankomend leraren zullen die dag kennis maken met verschillende vormen van techniekonderwijs. Wonderwel mag ook laten zien hoe ze dat aanpakt. Het blijft leuk om mensen te vertellen over de bijzondere werking van de basisvoorzieningen. Dat het pracht combinaties zijn van natuur en techniek: 'hoe heeft de mens bijvoorbeeld ooit bliksemkracht in een stopcontact gestopt?'

Educatie in Duurzaamheid

Op 10/10 de dag van de Duurzaamheid heb ik een afspraak met Sara Demir. Zij heeft een opdracht gekregen van de gemeente Amsterdam om een programma op te zetten voor educatie in Duurzaamheid voor de Amsterdamse basisscholen. Daar ben ik blij mee omdat er vaak vanuit een vakje wordt gedacht. Dan is het of drinkwater of afval of energie. Met duurzaamheid komen al deze onderwerpen bij elkaar en heeft de Wonderwel aanpak meerwaarde. Wonderwel denkt vanuit het geheel en wil kinderen de kans bieden zich daar onderdeel van te voelen. Sara Demir wil graag onderzoeken hoe Wonderwel onderdeel wordt van Duurzaam Amsterdam.

Op naar Hoofddorp

Met heel veel buizen (gas, elektra, drinkwater en afvoer) rij ik op 26 september naar Hoofddorp in gemeente de Haarlemmermeer. Daar geeft Wonderwel een workshop tijdens de inspiratie bijeenkomst de Groene Kapstok. Deze wordt georganiseerd door de NMCX. Dit is het centrum voor duurzaamheid in de Haarlemmermeer. De workshop is bedoeld voor leraren van de basisscholen aldaar. Ook in de gemeente Haarlemmermeer zijn we op zoek naar een goede landing van het Wonderwel gedachtegoed. Medewerkers van de NMCX en leraren zijn enthousiast over de samenhang die Wonderwel biedt: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. 

Wonderwel in Delft

Centrum voor duurzaamheid de Papaver, het Wetenschapsknooppunt Delft en Wonderwel komen op woensdag 20 september bij elkaar in Delft. Ook in Delft is er een prachtig nme-aanbod voor basisscholen. Daarbij heeft het Wetenschapsknooppunt veel ervaring met onderzoeken en ontwerpend leren. Wonderwel biedt samenhang in het onderwijs in natuur en techniek en we gaan bekijken hoe we Wonderwel kunnen inzetten voor de basisscholen in Delft. Ook in Delft hebben de basisscholen het (te) druk. Uitdaging is dan ook om het Wonderwel programma zo neer te zetten dat het geen last is maar een lust.

Onderwijsassistenten

Op maandag 18 september is Wonderwel uitgenodigd op een bijeenkomst van de ROC's van Almere en Amsterdam. Doel is om de opleiding tot onderwijsassistent en pedagogisch medewerker beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Wonderwel kan eventueel een bijdrage leveren door deze studenten de betekenisvolle leeromgeving, die Wonderwel biedt, te laten ervaren en ermee te laten werken. Zeker ook omdat in 2020 het Wetenschap en Technologie onderwijs verankerd dient te zijn in het curriculum van basisscholen. Met Wonderwel leren de toekomstige onderwijsassistenten de handen uit de mouwen te steken.

BSO De natuurfontein

Is het Wonderwel programma ook geschikt voor de naschoolse opvang? Dat is de vraag die ik ga stellen op 14 september aan Ineke Bams van BSO de Natuurfontein Zij behandelt onderwerpen rond duurzaamheid binnen de Natuurfontein. Toen Wonderwel van start ging dacht ik eerst dat het wel meer voor de bovenbouw van de basisscholen zou zijn. Tot mijn verrassing bleek het programma ook uitermate geschikt voor de onderbouw. Ineke geeft mij het idee dat het ook geschikt is voor de naschoolse opvang. Ik ben benieuwd.  

De zon en ons mobieltje

Op 21 augustus heb ik weer een afspraak met Ed Dusschoten van de KPN. De werking van de mobiele telefoon is net zo'n basisvoorziening als schoon drinkwater, riool of elektriciteit. Of misschien nog wel belangrijker voor de meeste kinderen. Reden te over om uit te zoeken hoe natuur en techniek hierbij samenkomen. In het vorige gesprek met Ed heb ik begrepen dat wij voor de werking van het mobieltje lichtstralen van de zon coderen. In het toestel worden geluidsgolven omgezet in gecodeerde lichtstralen die via een zendmast naar een ander toestel gaan alwaar de lichtstralen weer worden omgezet in geluidsgolven. Ik hoop dat Ed mij kan helpen dit voor kinderen behapbaar te maken..  

De Catamaran wint met Wonderwel de Techniektrofee 2017

Na weken van spanning en geheimhouding overviel op 20 juni Maurice Lede, presentator van het Klokhuis, samen met de jury van techniektalent onze school. Dit met het geweldige nieuws dat de Catamaran met de Wonderwel leerlijn de Techniektrofee 2017 heeft gewonnen. Alle kinderen kwamen in de aula bij elkaar alwaar de prijs werd uitgereikt aan Marlie Hollands, techniekcoordinator en Stella Meijboom, directeur van de Catamaran. Daarna werden we getrakteerd op een mooie techniekshow van Mad Science. 

Lees het juryrapport (PDF)

poepfabriek

'Bestaat een poepfabriek echt?' was een vraag van één van kinderen tijdens de nulmeting van groep 6. Ja hoor, op maandag 10 juli gaan we op bezoek bij de Rioolwaterzuivering van Zaandam. We zullen daar Klaas Buis ontmoeten die op deze fabriek werkt. Hij zal ons laten zien hoe onze poep en plas wordt opgeruimd. Het blijft toch een wonder dat kleine beestjes daar een belangrijke rol bij spelen. En dat wij die verwennen zodat ze hun werk goed kunnen doen. Daarbij hebben we de werking van de rioolwaterzuivering afgekeken van de natuur. Wat er in deze fabriek gebeurt, vind ook in een sloot plaats..

Alliander weer op bezoek

Op 6 juli komt Leo Stens van Alliander weer op bezoek bij de Catamaran. Hij komt helpen bij de techniekmiddag van groep 7. Deze behandelen de werking van aardgas en elektriciteit. Het gegeven van fossiele brandstoffen staat centraal bij deze lessenserie. Kinderen ontdekken dat door de verbranding van die stoffen rond de aarde een deken van broeikasgassen ontstaat waardoor de aarde opwarmt. Leo komt vertellen dat Alliander druk doende is om na te denken over hoe onze energietoevoer in de toekomst geregeld kan worden. Dit zonder uitstoot van CO2. Hij komt met spannende verhalen en doet met de kinderen een oefening in de zandbak rond het aanleggen van aardgas- en elektriciteitsbuizen onder de grond.