Actueel

Techniek op de boerderij

Wonderwel is gevraagd om te onderzoeken of het tijdens boerderijbezoeken van basisscholen zinvol is om kinderen in aanraking te brengen met de techniek die boeren dagelijks gebruiken. De relatie leggen tussen het boerenwerk en het dagelijkse eten op het bord is de eerste doelstelling van het bezoek. Maar voor de voedselproductie wordt ook veel techniek gebruikt: melkmachines, tractoren en waterpompen zijn daar voorbeelden van. 

Wonderwel techniek op de Nautilus en de Odyssee

Ook in het nieuwe jaar weer techniek workshops op Amsterdamse basisscholen. Op basisschool de Nautilus is een echt technieklokaal met Petra Telder als techniekdocent. Wonderwel is benieuwd hoe haar de techniek workshops bevallen die in januari in haar lokaal plaatsvinden. Daarna naar basisschool de Odyssee in Amsterdam Nieuw West om de leerlingen te verwonderen over hoe de combinatie van natuur en techniek ons dagelijks leven mogelijk maken. 

Windjesvanger 3000 gaat naar Loppersum

Op woensdag 26 november 2014 gaan we met een aantal leerlingen van de Catamaran naar de gemeente Loppersum We bieden de mensen aldaar in de raadszaal de Windjesvanger 3000 aan. Deze heeft groep 8 bedacht nadat zij in de nulmeting van het Wonderwelproject bij hun op school hadden gehoord dat iedereen aardgas heeft in de kont. Met deze wetenschap op zak sloegen ze aan het denken en knutselen. Met hun aardgasinnovatie willen ze Groningen helpen om meer aardbevingen te voorkomen. De gemeente serveert bruinen bonensoep. Wie durft in het algemeen belang plaats te nemen... 

10 maal Wonderwel op BSO van Doomijn

Vanaf 10 november geeft Wonderwel 10 maal een techniekmiddag op BSO's van Kinderopvang Doomijn. Dit gebeurt in en rond Zwolle. De Wonderwel activiteiten zijn namelijk ook goed geschikt voor de naschoolse opvang. In een speelse setting knutselen kinderen na schooltijd met gas- en waterleidingen en met pvc buizen. Ze schroeven deze zelf vast op een houten plaat. Daarnaast maken ze en eigen drol van ontbijtkoek, een waterfilter om water te zuiveren en tekenen ze een echte poepfabriek. Aan het eind sluiten we af met een echte 'drollenverkiezing'. 

Kleuren buiten de lijntjes

Op 19 september vindt in het Tobacco theater in Amsterdam een regionale dag plaats over de ontwikkeling van het jonge kind. Deze wordt georganiseerd door de samenwerkende onderwijsdiensten van Amsterdam, Hoofddorp en Zaanstreek/Waterland. Dit onder het motto: 'Het creatieve brein, kleuren buiten de lijntjes'. Wonderwel verzorgt op deze dag twee workshops voor een 30 tal kleuterjuffen. Deze zijn geinteresserd in wat Wonderwel te bieden heeft voor het jonge kind (van 3 t/m 7 jaar). 

Wonderwel aanwezig op Virtuoos leren van het ABC

Op woensdag 21 mei 2014 geeft Wonderwel een speciale workshop op het congres van het ABC. Samen met het ABC zal Wonderwel volgend schooljaar onderzoeken welke kerndoelen in het Wonderwel programma passen. De techniek van Wonderwel wordt verbonden met de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Zo ontstaat uit de praktijk een samenhangend verhaal en kunnen kinderen zelf verbanden leggen.

Wonderwel trekt door het land

In de maand mei trekt Wonderwel door het land met de Technieklessen. In Amsterdam, Bergen en Dokkum gaan we aan de slag op basisscholen. In Dokkum nemen we de waterkringloop door met de kinderen. We gaan met ze in gesprek over vragen als: 'Hoe oud is het water dat jullie drinken en wie ruimt de drollen op?'.  In Bergen en Amsterdam voert Wonderwel de Techniekmiddagen uit op verschillende basisscholen. Dat betekent dat we weer heel veel Wonderwel drollen gaan maken met de kinderen...