Agenda

Start lessenserie Afval groep 5

Op donderdag 10 maart start de lessenserie over Afval van groep 5 van de Catamaran. Tijdens de nulmeting ga ik verwondering oproepen over wat afval eigenlijk is. Ik neem een volle vuilniszak mee en deze keer gooien we niets in een vuilniszak, maar mogen de kinderen alles eruit halen. We gaan zo de omgekeerde weg als normaal. een belangrijke vraag van mij zal zijn: 'bestaat er ook afval in de natuur en waar zou dat woord vandaan kunnen komen?'. Ik ben benieuwd hoe de kinderen gaan reageren. Ik heb al gehoord dat ze er zin in hebben.

Sint Catharinaschool gaat Wonderwel

In de maanden januari en februari van 2016 gaat de Sint Catharinaschool uit Amsterdam Wonderwel. Wonderwel start in alle groepen met een nulmeting waarbij nieuwsgierigheid van de kinderen wordt opgeroepen over de werking van onze basisvoorzieningen. Die lijken heel gewoon, maar zijn dat niet. Afhankelijk van de vragen die kinderen stellen, koppelen de leerkrachten zelf vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, natuur en techniek en misschien ook taal en rekenen aan het Wonderwel programma. Aan het eind van februari verzorgt Wonderwel voor elke groep een techniekmiddag. Daarna sluit de leerkracht af met een presentatie aan de ouders en blikken we terug op wat er allemaal is geleerd. 

de day a week school

Op 17 november gaat Wonderwel op bezoek bij de Day a Week School. Juist voor de meer cognitief ingestelde kinderen is Wonderwel een goede manier om ze uit te dagen. Zelf de samenhang ontdekken tussen de werking van de voorzieningen is daar een voorbeeld van. Zonder magnetisme geen elektriciteit, zonder elektriciteit geen werkende pompen, zonder pompen geen drinkwater of droge polders, zonder droge polders geen voedsel. Daarnaast is het werken met de handen tijdens de techniekworkshop voor deze kinderen een welkome aanvulling op al het hoofdwerk dat zij van nature geneigd zijn te doen. 

Kleuter techniek op de Rosa Boekdrukker

Op dinsdag 13 oktober 2015 krijgen alle kleutergroepen van de Rosa Boekdrukkerschool een Wonderwel techniekworkshop. Het is dan kinderboekenweek met als onderwerp: 'Raar maar waar'. De school kiest er voor om de kleuters te verwonderen over waar toch hun drol naartoe gaat en hun drinkwater vandaan komt. Dingen die we als vanzelfsprekend nemen, maar die dat niet zijn. Juist ook kleuters zijn makkelijk mee te nemen in de verwondering hierover. 

Scholen met lef door Kids Crowd

Op vrijdag 9 oktober vindt de grote dag plaats over scholen met Lef. Het belooft een prachtige dag te worden met Droomschool Workshops en Toekomst lessen. Ook Wonderwel doet mee. Scholen met Lef laat zien dat het echt anders kan. Want hoe is het toch mogelijk dat we zoveel kinderen in een klein lokaal stoppen en dat ze tegelijkertijd allemaal hetzelfde moeten leren? Deze dag geeft een alternatief!

De inloop is vanaf 9.30 en het programma start om 10 uur. De dag wordt georganiseerd door Kids Crowd en leraren met Lef. 

Groep 7 Catamaran lessenserie aardgas

September 2015 start ook de lessenserie van groep 7 over aardgas en het gebruik van fossiele brandstoffen. Tijdens de nulmeting zal worden ingegaan op het ontstaan van aardgas. Wat heeft een plantenblad te maken met de warmte van een kachel tijdens de winter? De leerlingen gaan ook de Westergasfabriek bezoeken. Hoe werd daar gas gemaakt? Daarna gaan ze naar natuurspeeltuin het Woeste westen om zelf gas te maken. Is dat hetzelfde proces als bij de gasfabriek werd gebruikt? Fossiele brandstoffen raken op en daarom gaan we ook het Windlab van Eneco bezoeken. Deze enorme windmolen gebruikt deze brandstoffen niet, maar hoe wekt het dan elektriciteit op?

Techniekweek van Pro Rege basisschool

In de techniekweek van maart 2015 krijgen 12 klassen van de Pro Rege basisschool Wonderwel lessen. Na het lezen van het Wonderwelboek introduceren de juffen en de meesters het Wonderwel thema bij de leerlingen. Hoe werkt toch een wc en waar komt het kraanwater en de elektriciteit vandaan? Waar blijft al het afval en werkt dat op school hetzelfde als thuis? Allemaal vragen waar de kinderen mee gaan stoeien. Daarna mogen ze met hun handen aan het werk: gas-, riool en elektriciteitsbuizen leggen. Ook gaan ze graan malen en waterfilters maken. Wonderwel maakt zo zichtbaar dat wat achter de muur zit en onder de grond. Aan het eind mogen de kinderen een bedankkaartje schrijven aan de medewerkers, die onze voorzieningen elke dag weer leveren.

Techniek op de boerderij

Wonderwel is gevraagd om te onderzoeken of het tijdens boerderijbezoeken van basisscholen zinvol is om kinderen in aanraking te brengen met de techniek die boeren dagelijks gebruiken. De relatie leggen tussen het boerenwerk en het dagelijkse eten op het bord is de eerste doelstelling van het bezoek. Maar voor de voedselproductie wordt ook veel techniek gebruikt: melkmachines, tractoren en waterpompen zijn daar voorbeelden van.