Agenda

Wonderwel op de Pabo

Donderdag 28 april ga ik een Wonderwel inspiratie les geven op de Pabo van de HvA. Dit in de klas van Tom van Eijck. Ik denk dat ik gewoon een 'nulmeting' ga doen met de leerlingen. Waar komt hier het kraanwater en de elektriciteit vandaan? En waar gaat het riool en de vuilniszak naartoe? Alle antwoorden zijn goed. Gebruik je fantasie als je het niet weet, want daar krijg je de leukste antwoorden van. Moeten docenten van het basisonderwijs eigenlijk weten hoe de basisvoorzieningen werken? Ik vind natuurlijk van wel en ben benieuwd hoe Tom daarover denkt. 

Zelf compost maken

Deze maand april gaat Wim van de schooltuin in het Westerpark met twee groepen 6 aan de slag om een composthoop te maken. Uitdaging is om de hoop te maken met gft-afval van de kinderen thuis. Eerste vraag is dan: 'welk afval is wel geschikt en welk niet? Sinaasappelschillen zijn bijvoorbeeld niet geschikt; daar zit zoveel conserveringsmiddelen op dat ze heel moeilijk verteren. Wim weet nog niet of het gaat lukken, het is een Wonderwel-pilot. Een juf zou het heel leuk vinden als het lukt want dan leren de kinderen dat je eerst geeft voordat je de oogst neemt.

Op bezoek bij de stadsreiniging

Donderdag 24 maart is de grote dag voor de leerlingen van groep 5 Catamaran. We gaan op bezoek bij de Stadsreiniging Binnenstad. Arie Scheen, die gepensioneerd stadsreiniger is, zal ons ontvangen en rondleiden. De kinderen zijn benieuwd hoe ze de binnenstad schoonhouden, zeker na een Oud en Nieuw feest of Koningsdag. Hoe maken ze de straten weer schoon en waar gaat al dat afval naartoe? Arie heeft 42 jaar gewerkt bij de stadsreiniging en zal de kinderen ook vertellen hoe de stad vroeger werd schoongehouden...

Start lessenserie Afval groep 5

Op donderdag 10 maart start de lessenserie over Afval van groep 5 van de Catamaran. Tijdens de nulmeting ga ik verwondering oproepen over wat afval eigenlijk is. Ik neem een volle vuilniszak mee en deze keer gooien we niets in een vuilniszak, maar mogen de kinderen alles eruit halen. We gaan zo de omgekeerde weg als normaal. een belangrijke vraag van mij zal zijn: 'bestaat er ook afval in de natuur en waar zou dat woord vandaan kunnen komen?'. Ik ben benieuwd hoe de kinderen gaan reageren. Ik heb al gehoord dat ze er zin in hebben.

Sint Catharinaschool gaat Wonderwel

In de maanden januari en februari van 2016 gaat de Sint Catharinaschool uit Amsterdam Wonderwel. Wonderwel start in alle groepen met een nulmeting waarbij nieuwsgierigheid van de kinderen wordt opgeroepen over de werking van onze basisvoorzieningen. Die lijken heel gewoon, maar zijn dat niet. Afhankelijk van de vragen die kinderen stellen, koppelen de leerkrachten zelf vakken als aardrijkskunde en geschiedenis, natuur en techniek en misschien ook taal en rekenen aan het Wonderwel programma. Aan het eind van februari verzorgt Wonderwel voor elke groep een techniekmiddag. Daarna sluit de leerkracht af met een presentatie aan de ouders en blikken we terug op wat er allemaal is geleerd. 

de day a week school

Op 17 november gaat Wonderwel op bezoek bij de Day a Week School. Juist voor de meer cognitief ingestelde kinderen is Wonderwel een goede manier om ze uit te dagen. Zelf de samenhang ontdekken tussen de werking van de voorzieningen is daar een voorbeeld van. Zonder magnetisme geen elektriciteit, zonder elektriciteit geen werkende pompen, zonder pompen geen drinkwater of droge polders, zonder droge polders geen voedsel. Daarnaast is het werken met de handen tijdens de techniekworkshop voor deze kinderen een welkome aanvulling op al het hoofdwerk dat zij van nature geneigd zijn te doen. 

Kleuter techniek op de Rosa Boekdrukker

Op dinsdag 13 oktober 2015 krijgen alle kleutergroepen van de Rosa Boekdrukkerschool een Wonderwel techniekworkshop. Het is dan kinderboekenweek met als onderwerp: 'Raar maar waar'. De school kiest er voor om de kleuters te verwonderen over waar toch hun drol naartoe gaat en hun drinkwater vandaan komt. Dingen die we als vanzelfsprekend nemen, maar die dat niet zijn. Juist ook kleuters zijn makkelijk mee te nemen in de verwondering hierover. 

Scholen met lef door Kids Crowd

Op vrijdag 9 oktober vindt de grote dag plaats over scholen met Lef. Het belooft een prachtige dag te worden met Droomschool Workshops en Toekomst lessen. Ook Wonderwel doet mee. Scholen met Lef laat zien dat het echt anders kan. Want hoe is het toch mogelijk dat we zoveel kinderen in een klein lokaal stoppen en dat ze tegelijkertijd allemaal hetzelfde moeten leren? Deze dag geeft een alternatief!

De inloop is vanaf 9.30 en het programma start om 10 uur. De dag wordt georganiseerd door Kids Crowd en leraren met Lef. 

Groep 7 Catamaran lessenserie aardgas

September 2015 start ook de lessenserie van groep 7 over aardgas en het gebruik van fossiele brandstoffen. Tijdens de nulmeting zal worden ingegaan op het ontstaan van aardgas. Wat heeft een plantenblad te maken met de warmte van een kachel tijdens de winter? De leerlingen gaan ook de Westergasfabriek bezoeken. Hoe werd daar gas gemaakt? Daarna gaan ze naar natuurspeeltuin het Woeste westen om zelf gas te maken. Is dat hetzelfde proces als bij de gasfabriek werd gebruikt? Fossiele brandstoffen raken op en daarom gaan we ook het Windlab van Eneco bezoeken. Deze enorme windmolen gebruikt deze brandstoffen niet, maar hoe wekt het dan elektriciteit op?