Agenda

Duurzaamheid

Op maandag 3 juli ontmoet ik André de Hamer van de Duurzame Pabo. We gaan verder praten over hoe de Wonderwel leerlijn van dienst kan zijn aan de ontwikkeling van duurzaamheid. Probleem daarbij is dat basisscholen worden overvoerd met aanbod. We gaan bespreken hoe de Wonderwel leerlijn in die zin geen last maar een lust wordt voor de scholen. Belangrijk daarbij is dat de uitvoering van de leerlijn niet alleen op het bordje terecht komt van de basisscholen, maar dat het een samenwerking wordt van ouders, nutsbedrijven, nme-centra en de scholen. Op basisschool de Catamaran hebben we met die samenwerking goede ervaringen opgedaan.

Techniekmiddag groep 6

Op donderdag 29 juni komt André Burger langs. Hij is van Waternet en komt helpen bij de techniekmiddag op de Catamaran. De leerlingen van groep 6 onderzoeken de werking van het riool en zijn erachter gekomen dat Waternet daarbij een belangrijke rol speelt. Tijdens de techniekmiddag gaan ze zelf een riolering aanleggen, een zwanenhals maken en onderzoeken waarom vet en babydoekjes zo slecht zijn voor het riool. André opent de middag en de kinderen mogen hem van alles vragen. Ik ben benieuwd welke dat zijn.

Utrecht Natuurlijk

Op woensdagmiddag 14 juni zal Wonderwel zich presenteren op de ontdek- en scholingsmiddag van Utrecht Natuurlijk. Deze stichting brengt de natuur dichterbij voor de Utrechters. Ze bieden Utrechtse leerlingen een uniek onderwijsprogramma boordevol natuurervaringen. Utrecht Natuurlijk is enthousiast over de manier waarop Wonderwel techniek koppelt aan natuur. Deze middag is een mogelijkheid voor basisschooldirecteuren en docenten om te proeven aan het aanbod voor komend schooljaar. De Wonderwel leerlijn is opgenomen in dit aanbod.

buizen, beestjes en het Riool

Op dinsdag 6 juni start de lessenserie riool voor groep 6 van de Catamaran. Ook nu weer bestaat het programma uit bijzondere activiteiten. Wat is er leuker voor kinderen om na te denken over hoe hun wc werkt. Het verhaal is ook te mooi om waar te wezen. Kleine beestjes die de drollen van alle Amsterdammers smakelijk verteren en zo de boel opruimen. Maar dan moeten de bacterien wel goed worden verzorgd. Hoe kunnen we dat doen? Andere vragen die in deze lessenserie aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe werkt een zwanenhals en waar gaan eigenlijk de drollen van natuurspeeltuin het Woeste Westen naartoe? Ik denk dat Martin van het Woeste Westen ons daarover een mooi verhaal kan vertellen. En natuurlijk gaan we naar de plek waar het allemaal echt gebeurt en de kleine beestjes hun belangrijke werk doen: de Rioolwaterzuivering. 

de duurzame pabo

Op maandag 15 mei ga ik op bezoek bij de Duurzame Pabo. Dat is een netwerk van pabo's en basisscholen die duurzaamheid belangrijk vinden. Ze zijn enthousiast over de Wonderwel aanpak en we gaan bespreken hoe een mogelijke samenwerking eruit kan zien. De Duurzame Pabo heeft bijvoorbeeld contact met het GDO. Dat staat voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. Misschien kunnen deze gemeenten het Wonderwel programma wel gebruiken om hun kinderen op een vrolijke manier in te wijden in duurzaamheid.

Naar de boerderij

Op maandag 3 april gaat groep 3 van de Catamaran op zoek naar waar hun eten vandaan komt. Samen met juf Marie gaan ze op bezoek bij boerderij de Koningshoeve uit Spaarndam. De kinderen gaan daar boer Gertjan en boerin Saskia helpen met het werk op de boerderij. Stallen uitmesten, koeien, schapen en lammetjes voeren en ook bij ander werk dat moet gebeuren steken de kinderen de handen uit de mouwen. Ik heb gehoord dat er ook een poepglijbaan is. En dat de kinderen te weten komen dat de poep weer op het land wordt gegooid om het gras goed te laten groeien. Dus de poep van de dieren is weer eten voor de plantjes. Echt een Wonderwel kringloop.

op naar utrecht

Op woensdag 22 maart heb ik een afspraak met Patrick van der Hofstad van Stichting Technotrend uit Utrecht. Deze stichting wil een duurzame ontwikkeling stimuleren door techniekeducatie. Ze zijn enthousiast over de Wonderwel aanpak. Samen gaan we nu bekijken of en zo ja hoe we de Utrechtse basisscholen kunnen betrekken bij de Wonderwel leerlijn. Ik vind het altijd leuk om te onderzoeken hoe ergens anders het 'Wonderwel systeem' werkt. Waar haalt Utrecht schoon drinkwater vandaan? Wie legt alle buizen aan onder de grond waar (afval)water, gas en elektriciteit doorstromen. Scheiden ze hun GFT afval en zo ja wat gebeurt daarmee?