Basisschool Catamaran

In de maanden september en oktober van 2014 organiseerde Wonderwel een schoolbreed project op basisschool de Catamaran uit Amsterdam. Daarbij werd uitgegaan van het onderzoekend leren bij kinderen. Elke groep koos een voorziening uit en onderzocht hoe deze werkt. Groep 3 onderzocht de weg van het voedsel, groep 4 de weg van het drinkwater, groep 5 die van afval, groep 6 het riool enzo verder.

Tijdens de afsluiting van het project was de intern begeleidster van school erg onder de indruk hoeveel de kinderen wisten en hoe graag zij hun kennis spuiden.Waarschijnlijk kwam dat ook omdat ik aan het begin van het project tijdens de 'nulmeting' verwondering heb opgeroepen over hoe alles werkt. Wat gebeurt er als je doortrekt, hoe komt stroom uit een stopcontact en schoon water uit de kraan? Het zijn vragen waar kinderen met plezier over fantaseren. Met deze nieuwsgierigheid als vertrekpunt wilden kinderen graag op onderzoek hoe het allemaal werkt. Zo zijn ze o.a. bij een echte rioolwaterzuivering geweest, de duinen waar ons drinkwater vandaan komt en een echte boerderij.

Bekijk hier de nieuwsbrief van de Catamaran voor een uitgebreid verslag.