Actueel

Bredero havo

Op vrijdag 30 november ben ik te gast op de Bredero havo in Amsterdam Noord. Ik ben door Martin Verhoeven gevraagd om te komen vertellen hoe het Wonderwel programma in elkaar steekt. De vraag van deze middag zal zijn of Wonderwel dienend kan zijn voor de duurzame opgave die deze school zich ten doel heeft gesteld. Samen met de docenten natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde gaan we onderzoeken hoe deze vakken kunnen worden geíntegreerd in het wonderwel programma. Ik vind dit een erg leuke uitdaging want natuurlijk hangt de werking van de stad van natuurwetten aan elkaar. Hoe maken we die wetten voor de leerlingen vanuit de werking van de stad praktisch inzichtelijk? 

Wonderwel in Gouda

Op donderdag 29 november 2018 ben ik door Birgit Groothuis uitgenodigd in Gouda. Birgit werkt voor de Brede School en is  coórdinator van het Techniekpunt Gouda. Ook zal Else Lotte van Driel aanwezig zijn van het natuur en milieu educatiecentrum Gouda. Samen gaan we bespreken hoe de Wonderwel lessenseries kunnen helpen om kinderen al jong te betrekken bij de werking van hun stad. Ook in Gouda is er grote behoefte aan praktisch opgeleide jongeren die hun handen voor een duurzame stad uit de mouwen willen steken. De samenhang die Wonderwel geeft aan natuur en techniek vinden ze ook daar interessant.

bonarius

Op vrijdag 15 november ga ik op bezoek bij Installatiebedrijf Bonarius in Lijnden. Daar ga ik spreken met Arjen Binkhorst. Bonarius is betrokken bij de Vakschool Technische Installaties. Het bedrijg groeit snel en ze hebben veel nieuwe monteurs nodig. Om meer en beter opgeleide installateurs te krijgen heeft de VTI een Campus bedacht waarbij (V)MBO scholen bij echte bedrijven lessen kunnen boeken. Bonarius heeft een eigen opleidingsruimte en ik ga bespreken of en zo ja hoe deze ruimte gedeeld kan worden met de scholen. Dit onder het motto: delen is het nieuwe hebben.

Techniek op het Nova College

Groep 7/8 van basisschool De Wilgen gaat vanuit het Wonderwel programma op 13 november naar de Haarlemmermeerse techniekdag op het Nova College in Hoofddorp. De juf van groep 7/8 vindt dat een goed plan omdat de leerlingen van haar groep zo ook eens een (V)MBO van binnen zien. Het belooft een mooie dag te worden omdat er voor de leerlingen allerlei techniekworkshops zijn georganiseerd. Zo gaan ze bijvoorbeeld een bootje bouwen dat vaart op zonne-energie. Dat sluit goed aan op de Wonderwel lessenserie die deze groep behandelt. Hoe kunnen we meer zonne-energie gebruiken en minder fossiele brandstoffen?

de keutelles

Op vrijdag 2 november gaat een groep kleuters van De Wilgen naar Kinderboerderij de Boerenzwaluw voor een keutelles. Daar gaan ze op zoek naar keutels van konijnen, cavia's, schapen, geiten en kalkoenen. Onder begeleiding van ouders gaan de kleuters in verschillende groepjes met schepje en emmer op zoek naar deze bijzondere schatten. Ze worden verzameld en aan het eind van de les worden ze in een hele grote emmer gestopt. Daarna zal deze emmer naar de composthoop worden gebracht. Gek toch dat de poep van de dieren weer als compost op het land terecht komt en daar voer is voor de plantjes. Het woord wonderwel is hier echt op z'n plaats. In de natuur bestaat er geen afval.

Wonderwel techniekdagen

Op woensdag 31 oktober en do 1 november vinden de Wonderwel techniekdagen plaats op basisschool De Wilgen uit Hoofddorp. In die week vindt daar het Wonderwel project plaats. Alle groepen voeren een lessenserie uit en gaan op zoek naar hoe 'hun' basisvoorzieng werkt. Dit in het kader van duurzaamheid. Tijdens de techniekdagen knutselen de kinderen met afvoer- elektra-, gas- en waterleidingen. Als deze aan elkaar zijn gekoppeld worden ze vastgeschroefd op een houten plaat. Moet de schroef rechtsom of linksom? Altijd weer leuk om te zien hoe kinderen daarmee bezig zijn. Ook bouwen ze dan een waterzuiveringsfabriek, maken ze drollen en een schakelaar. Wat zullen de kinderen blij zijn om lekker met hun handen bezig te zijn

Vti Today-VTi tomorrow

Op maandag 29 oktober vindt van 17 uur tot 21 uur de netwerk bijeenkomst plaats van de Vakschool Technische installaties (VTi). De VTi is een privaat-publieke samenwerking van overheden, bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Het doel is meer en beter gekwalificeerd personeel voor de installatiebranche aan te trekken. Er vinden op die dag verschillende workshops plaats en ik geef een workshop aan de werkgevers over hoe een goed bedrijfsbezoek eruit kan zien. Hoe sluit het aan bij de belevingswereld van de leerlingen en wat wil je laten zien van je bedrijf waar je trots op bent?

warmtepomp

Woensdag 17 september ga ik samen met Marlie Hollands naar de opening van het Warmtepompcentrum in Hoofddorp. Dit centrum is gebouwd door Installatiewerk Nederland. Zij zijn de opleiders voor de installatie- en elektrobranche. Door de energietransitie zijn er grote aantallen installateurs nodig om alle gebouwen energieneutraal te maken. In het nieuwe Warmtepompcentrum kunnen de aankomende installateurs worden opgeleid bij het werken met warmtepompen. Grote vraag is natuurlijk: 'hoe werkt een warmtepomp?'. Gaan we echt in een omgekeerde ijskast wonen? Dat wordt dan goed isoleren.  

Workshop voor team de Wilgen

Op maandag 15 oktober geef ik een workshop in Hoofddorp aan het team van basisschool De Wilgen. Alle groepen van deze basisschool starten na de herfstvakantie met de Wonderwel lessenseries. Dit in het kader van duurzaamheid. Ingrid Sjerps van duurzaamheidscentrum NMCX zal ook aanwezig zijn. Zij coordineert de excursies die vanuit de lessenseries gedaan gaan worden. In de workshop zal ik de samenhang aangeven tussen natuur en techniek bij de levering van onze basisvoorzieningen. Het gaat daarbij altijd om bacterien, kringlopen en fotosynthese (natuur) en buizen, dynamo's en pompen (techniek). De vraag die mij blijft verwonderen is: 'hoe heeft de mens het voor elkaar gekregen dat we nu bliksemkracht uit een stopcontact halen?'.  

Wonderwel in Amstelveen

Op dinsdag 9 oktober heb ik op de prachtige kinderboerderij Elsenhove in Amstelveen een afspraak met 2 nme-ambtenaren over Wonderwel. Het zijn Mirella Vierveijzer en Sytske Romijn. Dit mede doordat ik tegenwoordig vanuit de VTi ook contacten heb met VMBO Panta Rhei in Amstelveen. Zo ligt er een prachtig verhaal om met het Wonderwel boek, programma en kaart ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd te interesseren voor techniek op zo'n manier dat ze graag ook doorstromen naar het VMBO. Vanuit de energietransitie biedt het werken in de installatietechniek enorm veel kansen voor de jongeren op het (V)MBO! Ik ben benieuwd hoe Mirella en Sytske dat zien en hoe we Wonderwel kunnen laten landen in Amstelveen.